Globální kompas teď můžou používat i školy. Připravili jsme úkoly vhodné pro žáky a studenty základních a středních škol.

Přepnout na verzi pro školy

Prospešnosť oddielu navonok

Ste prospešní svetu?

Bez toho, aby sme čokoľvek robili, sme nevyhnutne zapojení do siete vzťahov a súvislostí, ktoré nás spájajú so svetom. Zároveň sme ako skauti a skautky súčasťou celosvetového hnutia, ktoré utvárajú ľudia rôznych kultúr a identít. Byť si vedomí týchto vzťahov a otvorení voči nim aj na úrovni oddielov sú prvé kroky k ich využitiu v prospech spoločnosti vo svojom okolí i vo svete.

Zisti viac

Globálny kompas ukazuje smer oddielom , ktoré chcú zvyšovať svoju globálnu uvedomelosť.

Program

Akým spôsobom zapájate skautov do globálnych problémov a motivujete ich, aby skúmali svoje vzťahy a zodpovednosť voči ostatným?

Vyhodnotiť

Spotreba a financie

Aké kritéria zvažujete, keď získavate materiál, potraviny alebo služby?

Vyhodnotiť

Komunikácia

Ako komunikujete a riešite vzájomné konflikty vo vašom oddiele?

Vyhodnotiť

Spôsob rozhodovania v oddiele

Ako zabezpečujete priestor pre každého člena skautského oddielu, aby sa mohol podieľať na plánovaní a hodnotení aktivít oddielu?

Vyhodnotiť

Ako to funguje?

Kompas používa oddielová rada na sebahodnotenie oddielu.

Spoločne v oddiele prediskutujte otázky vo zvolenej oblasti.

Vyhodnoťte, aké skóre dosahujete v danej oblasti.

Získajte tipy na úlohy, ktorými sa môžete zlepšiť.

Po určitom čase sa vráťte ku kompasu a jednotlivé oblasti vyhodnoťte opäť.

Nemusíte sa registrovať, aby ste vyskúšali čo Globálny kompas dokáže.

Začnite svoju cestu