Globální kompas teď můžou používat i školy. Připravili jsme úkoly vhodné pro žáky a studenty základních a středních škol.

Přepnout na verzi pro školy

Spotreba a financie

Nakupujete s ohľadom na iných ľudí a prírodu?

Okrem nakupovania existujú rôzne spôsoby získavania vecí a potravín. A existujú rôzne podmienky, za ktorých sú veci produkované. Spotrebiteľskými voľbami môžeme ovplyvňovať životné prostredie a dôstojné pracovné podmienky ľudí, ktorí pre nás niečo pestujú či vyrábajú.

Zisti viac

Globálny kompas ukazuje smer oddielom , ktoré chcú zvyšovať svoju globálnu uvedomelosť.

Prospešnosť oddielu navonok

Aké aktivity váš oddiel robí pre to, aby bol prospešný lokálnej ako aj globálnej komunite?

Vyhodnotiť

Program

Akým spôsobom zapájate skautov do globálnych problémov a motivujete ich, aby skúmali svoje vzťahy a zodpovednosť voči ostatným?

Vyhodnotiť

Komunikácia

Ako komunikujete a riešite vzájomné konflikty vo vašom oddiele?

Vyhodnotiť

Spôsob rozhodovania v oddiele

Ako zabezpečujete priestor pre každého člena skautského oddielu, aby sa mohol podieľať na plánovaní a hodnotení aktivít oddielu?

Vyhodnotiť

Ako to funguje?

Kompas používa oddielová rada na sebahodnotenie oddielu.

Spoločne v oddiele prediskutujte otázky vo zvolenej oblasti.

Vyhodnoťte, aké skóre dosahujete v danej oblasti.

Získajte tipy na úlohy, ktorými sa môžete zlepšiť.

Po určitom čase sa vráťte ku kompasu a jednotlivé oblasti vyhodnoťte opäť.

Nemusíte sa registrovať, aby ste vyskúšali čo Globálny kompas dokáže.

Začnite svoju cestu