Globální kompas teď můžou používat i školy. Připravili jsme úkoly vhodné pro žáky a studenty základních a středních škol.

Přepnout na verzi pro školy

Program

Rozvíja váš program v deťoch globálne občianstvo?

Pokiaľ deťom pomôžeme chápať vzťahy, ktoré nás spájajú s ľuďmi a miestami v iných častiach planéty, naučia sa rozhodovať s vedomím, že dopad ich činov sa môže prejaviť na rôznych miestach celého sveta. Konkrétnymi aktivitami tak môžete prispievať k snahám skautingu o inkluzívne, spravodlivé a nenásilné spolužitie vo svete, v súlade s prírodou, ktorej zdroje sú limitované.

Zisti viac

Globálny kompas ukazuje smer oddielom , ktoré chcú zvyšovať svoju globálnu uvedomelosť.

Prospešnosť oddielu navonok

Aké aktivity váš oddiel robí pre to, aby bol prospešný lokálnej ako aj globálnej komunite?

Vyhodnotiť

Spotreba a financie

Aké kritéria zvažujete, keď získavate materiál, potraviny alebo služby?

Vyhodnotiť

Komunikácia

Ako komunikujete a riešite vzájomné konflikty vo vašom oddiele?

Vyhodnotiť

Spôsob rozhodovania v oddiele

Ako zabezpečujete priestor pre každého člena skautského oddielu, aby sa mohol podieľať na plánovaní a hodnotení aktivít oddielu?

Vyhodnotiť

Ako to funguje?

Kompas používa oddielová rada na sebahodnotenie oddielu.

Spoločne v oddiele prediskutujte otázky vo zvolenej oblasti.

Vyhodnoťte, aké skóre dosahujete v danej oblasti.

Získajte tipy na úlohy, ktorými sa môžete zlepšiť.

Po určitom čase sa vráťte ku kompasu a jednotlivé oblasti vyhodnoťte opäť.

Nemusíte sa registrovať, aby ste vyskúšali čo Globálny kompas dokáže.

Začnite svoju cestu