Globální kompas teď můžou používat i školy. Připravili jsme úkoly vhodné pro žáky a studenty základních a středních škol.

Přepnout na verzi pro školy

Povezovanje lokalnih in globalnih skupnosti

Ali prispevate k širši globalni skupnosti?

Globalne mreže odnosov in povezav, ki jim neizbežno pripadamo, nas med seboj povezujejo v celoto. Poleg tega smo kot skavtinje in skavti del globalnega gibanja, ki ga oblikujemo ljudje različnih kultur in identitet. Ozaveščenost in odprtost do teh globalnih odnosov tudi znotraj skavtske skupine je zato ključnega pomena za delovanje v korist družbe, tako v naši soseski kot po svetu.

Več o tem

Globalni kompas je pripomoček, namenjen ocenjevanju akcij, programov in vedenja skavtov in skavtinj. Skavtske skupine spodbuja k bolj odgovornemu delovanju na globalni ravni.

Program

Kako pri skavtih in skavtinjah vzbudite zanimanje za globalne teme? Na kakšen način jih spodbujate k raziskovanju medsebojnih odnosov in odgovornosti do soljudi?

Ocenite

Potrošnja in finance

Na katere stvari ste pozorni, ko načrtujete nakup stvari, hrane, najem prostora oz. ko se odločate za neko storitev?

Ocenite

Načini sporazumevanja in vedenja v skavtski skupini

Na kakšen način se sporazumevate in medsebojno sodelujete?

Ocenite

Vpliv sodelovanja na življenje skavtske skupine

Na kakšen način poskrbite, da ima vsak član skavtske skupine možnost udeležbe pri načrtovanju in ocenjevanju?

Ocenite

Kako deluje?

Skupnost voditeljev uporablja Globalni kompas za refleksijo in načrtovanje nekaterih vidikov življenja skavtske skupine.

V skupnosti voditeljev odgovorite na uvodno vprašanje izbranega področja in se o njem posvetujte.

Oceni svoj položaj pri vsakem podvprašanju za izbrano področje.

Poišči navdih za spremembo in načrtuj naslednje korake.

Prihodnjič ponovno oceni isto področje ali izberi novo področje.

Preizkusi Globalni kompas še pred registracijo.

Podaj se na pot