Globální kompas teď můžou používat i školy. Připravili jsme úkoly vhodné pro žáky a studenty základních a středních škol.

Přepnout na verzi pro školy

Potrošnja in finance

Ali vaš način pridobivanja materialnih sredstev odraža skrb za soljudi in okolje?

Hrano in dobrine, narejene oz. pridelane v različnih pogojih, lahko kupimo, lahko pa si jih zagotovimo tudi kako drugače. Z odgovornimi potrošniškimi navadami in odločitvami lahko podpiramo etično proizvodnjo in pridelavo, ki temelji na ohranjanju okolja in zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev delavcev, ki pridelujejo hrano in izdelujejo stvari za nas.

Več o tem

Globalni kompas je pripomoček, namenjen ocenjevanju akcij, programov in vedenja skavtov in skavtinj. Skavtske skupine spodbuja k bolj odgovornemu delovanju na globalni ravni.

Povezovanje lokalnih in globalnih skupnosti

Katere aktivnosti, ki jih izvaja vaša skavtska skupina, koristijo lokalni in globalni skupnosti?

Ocenite

Program

Kako pri skavtih in skavtinjah vzbudite zanimanje za globalne teme? Na kakšen način jih spodbujate k raziskovanju medsebojnih odnosov in odgovornosti do soljudi?

Ocenite

Načini sporazumevanja in vedenja v skavtski skupini

Na kakšen način se sporazumevate in medsebojno sodelujete?

Ocenite

Vpliv sodelovanja na življenje skavtske skupine

Na kakšen način poskrbite, da ima vsak član skavtske skupine možnost udeležbe pri načrtovanju in ocenjevanju?

Ocenite

Kako deluje?

Skupnost voditeljev uporablja Globalni kompas za refleksijo in načrtovanje nekaterih vidikov življenja skavtske skupine.

V skupnosti voditeljev odgovorite na uvodno vprašanje izbranega področja in se o njem posvetujte.

Oceni svoj položaj pri vsakem podvprašanju za izbrano področje.

Poišči navdih za spremembo in načrtuj naslednje korake.

Prihodnjič ponovno oceni isto področje ali izberi novo področje.

Preizkusi Globalni kompas še pred registracijo.

Podaj se na pot