Globální kompas teď můžou používat i školy. Připravili jsme úkoly vhodné pro žáky a studenty základních a středních škol.

Přepnout na verzi pro školy

Program

Ali v svojih programih spodbujate aktivno globalno državljanstvo?

Če otrokom pomagamo razumeti povezanost vsakega posameznika z ljudmi in kraji na drugih, bolj oddaljenih delih sveta, se bodo začeli zavedati, da se učinki njihovih dejanj in odločitev kažejo na različnih koncih sveta. S temi specifičnimi programi lahko prispevamo k prizadevanjem skavtov za bolj vključujočo, pravično in nenasilno sobivanje z ostalim delom sveta, vključno z naravo, njenimi viri in omejitvami.

Več o tem

Globalni kompas je pripomoček, namenjen ocenjevanju akcij, programov in vedenja skavtov in skavtinj. Skavtske skupine spodbuja k bolj odgovornemu delovanju na globalni ravni.

Povezovanje lokalnih in globalnih skupnosti

Katere aktivnosti, ki jih izvaja vaša skavtska skupina, koristijo lokalni in globalni skupnosti?

Ocenite

Potrošnja in finance

Na katere stvari ste pozorni, ko načrtujete nakup stvari, hrane, najem prostora oz. ko se odločate za neko storitev?

Ocenite

Načini sporazumevanja in vedenja v skavtski skupini

Na kakšen način se sporazumevate in medsebojno sodelujete?

Ocenite

Vpliv sodelovanja na življenje skavtske skupine

Na kakšen način poskrbite, da ima vsak član skavtske skupine možnost udeležbe pri načrtovanju in ocenjevanju?

Ocenite

Kako deluje?

Skupnost voditeljev uporablja Globalni kompas za refleksijo in načrtovanje nekaterih vidikov življenja skavtske skupine.

V skupnosti voditeljev odgovorite na uvodno vprašanje izbranega področja in se o njem posvetujte.

Oceni svoj položaj pri vsakem podvprašanju za izbrano področje.

Poišči navdih za spremembo in načrtuj naslednje korake.

Prihodnjič ponovno oceni isto področje ali izberi novo področje.

Preizkusi Globalni kompas še pred registracijo.

Podaj se na pot