Povezovanje lokalnih in globalnih skupnosti

Katere aktivnosti, ki jih izvaja vaša skavtska skupina, koristijo lokalni in globalni skupnosti?

Globalne mreže odnosov in povezav, ki jim neizbežno pripadamo, nas med seboj povezujejo v celoto. Poleg tega smo kot skavtinje in skavti del globalnega gibanja, ki ga oblikujemo ljudje različnih kultur in identitet. Ozaveščenost in odprtost do teh globalnih odnosov tudi znotraj skavtske skupine je zato ključnega pomena za delovanje v korist družbe, tako v naši soseski kot po svetu.

Razpravljajte o vprašanjih in ocenite svojo skavtsko skupino: dosedanje dejavnosti ocenite glede na to, kako pogosto jih izvajate z oceno 1-6 (1=občasno, 6=sistematično in pogosto). Na podlagi odgovorov vam bo kompas ponudil nekaj predlogov, kako izboljšati oceno.

Natisni obrazec za delo s skavtsko skupino brez uporabe spleta.

Ali aktivnosti vaše skavtske skupine koristijo tako lokalni kot globalni skupnosti?

Naša lastna in skupna dejanja  vplivajo na okolje, v katerem živimo, in tudi širše. Tako na primer z nakupom izdelkov iz sistema pravične trgovine podpiramo pridelovalce v drugih državah. Pozitivne spremembe lahko dosežemo tudi s podpiranjem globalnih kampanj in aktivnosti za zaščito ranljivih skupin v naši družbi.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Vodje skavtov in skavtinj prepoznajo medsebojno odvisnost in povezanost ljudi, krajev, gospodarstev in okolij. Razumejo, da soodvisnost vpliva na odnose tako na lokalni kot tudi na globalni ravni, da jo je izoblikovala zgodovina ter da bo oblikovala prihodnost. Zavedajo se, da vsakdanje odločitve in dejanja, namerno ali nenamerno, vplivajo na življenja soljudi in okolje, tako lokalno kot tudi globalno.

Ali pri aktivnostih k sodelovanju spodbujate tako lokalno kot globalno skupnost?

Različna mnenja in pogledi bogatijo naša življenja, saj nam pomagajo razumeti druge kulture in življenjske sloge.  Če spoznavamo ljudi različnih ozadij in prisluhnemo njihovim zgodbam, smo jih pripravljeni sprejemati ne glede na njihovo identiteto, kulturo ali ozadje.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Vodje skavtov in skavtinj razumejo, da imamo vsi osnovne potrebe, ki jih zadovoljimo na različne načine. Zavedajo se, na kakšen način vplivajo na izoblikovanje identitete razlike, ki se nanašajo na spol, kulturo, družbeni razred, narodnost, versko in etnično pripadnost, jezik ter status. Odprti so do konstruktivnega sodelovanja z drugače mislečimi in drugimi kulturami ter razumejo, da na ta način krepijo naš kolektivni odziv na izzive, ki jih ponuja kompleksen svet. Aktivno ukrepajo proti vsaki obliki diskriminacije.

Ali vaša skavtska skupina aktivno sodeluje tudi z drugimi partnerskimi organizacijami (skavtskimi in zunanjimi, lokalnimi in globalnimi)?

Združenje skavtov določa sistem vrednot in način delovanja skavtov in skavtinj, vendar je včasih koristno stopiti izven teh okvirov, se poučiti tudi o drugih organizacijah in spoznati skavte iz drugih držav in njihove poglede na pravičnost in razvoj. Na ta način spoznavamo svet in si prizadevamo iskati rešitve, ki bi zadostovale potrebam vseh ljudi.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Vodje skavtov in skavtinj se zavedajo, da posameznikov pogled na svet oblikujejo različni vplivi - politični, družbeni, kulturni, ekonomski in okoljski. Raziskujejo različne poglede in njihove pomene, hkrati pa posvečajo pozornost zadržanim ali nasprotujočim posameznikom. Zavedajo se nepopolnosti pogledov in so pripravljeni brez zadržkov prevrednotiti svoja stališča. Odprti so za nove ideje in pristope ter razumejo, kako pomembno je aktivno prispevati in ustvarjati alternativno ter boljšo prihodnost.

Naslednje naloge

 • Splošno koristne prireditve

  S skavti in skavtinjami sodelujte kot prostovoljci pri izvedbi ali organizaciji družbeno koristne prireditve v vaši občini.

 • Podpirajte globalne kampanje

  Poiščite navdih v mednarodnih organizacijah, kot so Amnesty International, SumofUs in Avaaz. Posvetite se temam, ki vaszanimajo, in z zbiranjem podpisov pri peticijah, pisanjem pisem ipd. sodelujte v globalnih kampanjah.

 • Igra Paradižnik

  Začnite igro Paradižnik. Na sredini lista narišite paradižnik nato zapisujte ali narišite čim več asociacij v obliki besed, likov in prispodob, ki jih med seboj povezujete s črtami. Med ustvarjanjem ne pozabite spremljati pogovora med soudeleženci. Pomembno je, da o medsebojni povezanosti ozaveščate tudi druge. Paradižnik lahko seveda nadomestite z drugo podobo.

 • Obeležite svetovni dan pravične trgovine

  Ob svetovnem dnevu pravične trgovine priredite dogodek, s katerim boste podprli pridelovalce po svetu. Pri pripravi peciva, piškotov ali drugih jedi uporabite sestavine, ki so bodisi iz sistema pravične trgovine bodisi iz lokalne pridelave. Predloge si oglejte na spletni strani Kako v desetih korakih priredite dogodek ob svetovnem dnevu pravične trgovine.