Więzi z całym światem

Co robi twoja drużyna dla środowiska lokalnego i globalnego?

Czy tego chcemy czy nie, jesteśmy nieodwracalnie włączeni w ogólnoświatową sieć powiązań i zależności. Równocześnie, jako członkowie ruchu skautowego jesteśmy częścią międzynarodowego ruchu, kreowanego przez wpływy różnych kultur i tożsamości. Świadomość i otwartość wobec tych zależności na poziomie drużyny jest pierwszym krokiem w stronę zmieniania świata na lepsze na poziomie zarówno naszego środowiska jak również całego świata.

Przedyskutuj i podsumuj swoje odpowiedzi razem ze swoją drużyną. Napiszcie, co już robicie. Oceńcie to w skali od 1 do 6 (1 - przez przypadek, 6 - systematycznie i świadomie). Korzystając z waszych odpowiedzi, Kompas zaoferuje wam kilka wskazówek odnośnie tego, jak się rozwijać.

Wydrukuj aby pracować z drużyną na podstawie tego dokumentu.

Czy środowisko lokalne i globalne czerpie korzyści z działania twojej drużyny?
Zarówno jako drużyna, jak i jednostki, podejmujemy różne decyzje, które wpływają na życie innych ludzi na całym świecie. Na przykład kupując produkty fair trade wspieramy farmerów z innych krajów. Wpłynąć na nasze i innych życie możemy także poprzez lokalne wspieranie globalnych kampanii oraz różnorodne działania, które pomagają potrzebującym w naszym otoczeniu.  
W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy rozumieją, że ludzie, miejsca, gospodarki i środowiska naturalne są połączone i wzajemnie od siebie zależne. Rozumieją, że te współzależności wpływają na relacje lokalnie i globalnie, zostały ukształtowane przez historię i będą kształtować przyszłość. Mają świadomość tego, że codzienne wybory i działania mają jednocześnie zamierzony i niezamierzony wpływ na życie innych oraz na środowisko zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Czy twoja drużyna jest otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym i globalnym?

Różnorodność opinii i perspektyw ubogacają nasze życie i pomaga lepiej zrozumieć różne kultury i sposoby życia. Poprzez spotykanie ludzi z różnych środowisk i poznanie ich historii, łatwiej nam podejść pozytywnie do przedstawicieli innych kultur, opinii i środowisk. 

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy dostrzegają, że wszyscy mamy te same podstawowe potrzeby, ale istnieje wiele sposobów ich zaspokojenia. Są świadomi tego, że różnice płci, kulturowe, klasowe, narodowościowe, religijne, etniczne, językowe oraz status wiele znaczą w kształtowaniu tożsamości. Są otwarci na pozytywne zaangażowanie z innymi tożsamościami i kulturami oraz zdają sobie sprawę z tego, że może to wzmocnić naszą wspólną odpowiedź na trudne wyzwania naszych czasów. Podejmują aktywne działania przeciwdziałające każdej formie dyskryminacji.

Czy twoja drużyna nawiązała współpracę z inną organizacją – skautową lub nie, działającą lokalnie lub globalnie?

Nasza organizacja ma swoje wartości oraz określone procedury, tradycje i sposoby na radzenie sobie z problemami. Czasem jest dobrze poszerzyć nasze horyzonty i dowiedzieć się, jak radzą sobie w różnych sytuacjach skauci z innych krajów. Warto też dowiedzieć się, jakie mają poglądy (na rozwój czy też sprawiedliwość) i tym samym ubogacić swoją perspektywę.

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy są świadomi tego, że sposób, w jaki poszczególni ludzie widzą świat, jest zbudowany z różnych oddziaływań – politycznych, społecznych, kulturalnych, ekonomicznych i środowiskowych. Odkrywają różne perspektywy, ich konsekwencje oraz zwracają uwagę na ciche czy przeciwne głosy. Mają świadomość tego, jak bardzo inne perspektywy i alternatywy ubogacają ich pomysły.

Zadania czekające na Ciebie

 • Wspieranie wydarzeń

  Zaangażuj swoją drużynę do wsparcia działań lub inicjatywy, których cele są zgodne z wartościami Aktywnego Obywatela Świata. 

 • Wesprzyj globalną inicjatywę

  Zainspiruj się takimi organizacjami, jak np.  Amnesty International, lub Avaaz. Wybierz tematykę, która cię interesuje i poszerz swoją wiedzę na jej temat. Możesz także wesprzeć globalną kampanię poprzez zbieranie podpisów pod petycjami, pisanie listów itp.  

 • Mapa myśli

  Wykonaj z harcerzami mapę myśli. Wybierzcie dowolny produkt, np. pomidora. Następnie niech każdy wskaże jak najwięcej powiązań tego produktu ze światem (jeśli chodzi o jego uprawianie, sprzedaż, wykorzystanie, odpady, co tylko przyjdzie wam na myśl). Bardzo ważne jest to, abyście nie zapomnieli przedyskutować każdego powiązania. To ćwiczenie pomaga rozwinąć świadomość na temat tego, jak wiele współzależności istnieje na świecie. 

 • Świętowanie Światowego Dnia Fair Trade

  Zorganizuj wydarzenie wspierające rolników podczas Światowego Dnia Fair Trade. Każdy może przynieść ciasto, ciasteczka lub inne przysmaki, które przygotował korzystając z produktów lokalnych lub fair trade. Warto spędzić w ten sposób dzień z sąsiadami.