Kompas Indywidualny

To narzędzie jest skonstruowane specjalnie dla Ciebie. Zachęcamy Cię do pisania swojego własnego… pamiętnika. Pamiętnika, który z czasem stanie się historią twojego rozwoju – zawrzesz w nim swoje przełomowe momenty, sukcesy oraz wnioski. Bardzo ważną rzeczą jest w tym przypadku systematyczność, która pomoże w uzyskaniu przejrzystego i dobrego wyniku całego procesu. Możesz używać tego narzędzia kiedy tylko chcesz i potrzebujesz. Pamiętaj także o korzystaniu z Wartości Aktywnego Obywatela Świata i – dzięki nim będzie Ci łatwiej wykonać wszelkiego rodzaju ewaluację.

Nie zapominaj o tym, że uczenie się to proces. Zgodnie z cyklem Kolba możemy go podzielić na 4 proste kroki: zdobywanie wiedzy, zastosowanie jej do swoich realiów, zebranie doświadczenia oraz ewaluację i refleksje. Cykl ten powtarza się wielokrotnie. Dlatego też do Twojej dyspozycji pozostawione są Wartości, które mogą pomóc w ustaleniu celów (indywidualnych i grupowych), materiały – w celu zdobycia wiedzy, Metodologia Działań Globalnie Świadomych – aby pomóc w organizacji Działania Globalnie Świadomego i w konsekwencji zmiany świata na lepsze, oraz na sam koniec – Globalny Kompas oraz ten dokument, czyli narzędzia mające na celu pomoc w ewaluacji swoich działań. Na sam koniec, już po refleksji, wiemy co robimy dobrze, o czym moglibyśmy nauczyć się nieco więcej, gdzie istnieje potencjał do działania w sposób bardziej odpowiedzialny, możemy wrócić do Wartości i ustalić nowe cele lub skupić się na innej dziedzinie.

Ważna uwaga: kiedy omawiamy dany temat, np. nierówności płci, powinniśmy zwracać uwagę na jego charakter na określonych poziomach: w naszym najbliższym otoczeniu, środowisku lokalnym, regionie, kraju i w końcu: na całym świecie. Warto pamiętać także o analizowaniu zmian danych problemów w czasie. Jak wyglądała sytuacja w przeszłości, jaka jest teraz, a jaka będzie w przyszłości? To wszystko jest bardzo ważne, ponieważ każdy problem wygląda nieco inaczej w innej części świata, a powinniśmy mieć na niego możliwe najszerszy pogląd..

Poniżej znajduje się kilka pytań, które, jak mamy nadzieję, okażą się dla Ciebie pomocne. Niektóre z nich podzieliliśmy na 3 części: „co widzę?”, „jak to rozumiem?” oraz „moja rola”. Pamiętaj, że to twoja własna historia i możesz nie sugerować się kolejnością i podziałem pytań. Zrób to, jeśli jest Ci tak wygodniej! 

Tego narzędzia możesz używać:

  • po wypełnieniu całego Globalnego Kompasu - jako uzupełnienie/rozwinięcie
  • jako materiału na zbiórki/spotkania
  • do pracy z Wartościami AOŚ, szczególnie podczas warsztatów
  • indywidualnej refleksji i podsumowania swoich własnych działań

Pobierz listę wartości z ich opisami. 

Możesz wydrukować materiały i pracować z nimi ze swoją drużyną.