Individuálny kompas

Tento nástroj vám pomôže ohodnotiť vaše vlastné úsilie. Odporúčame vám, aby ste k nemu pristupovali ako k denníku. Budete do neho písať príbeh vašich pokrokov – zaznamenávať mílniky, úspechy a závery, ku ktorým ste dospeli. Je dôležité , aby ste si poznámky zapisovali systematicky, vaše záznamy by mali byť jednoznačné a pokiaľ je to vo vašich silách, taktiež merateľné. K nástroju sa môžete vracať a využiť ho toľko krát, koľko krát budete chcieť, alebo potrebovať. Po ruke majte Kompetencie globálneho občianstva – budú sa vám hodiť.

 Majte na pamäti, že učenie je proces. Podla Kolbovho cyklusu skúsenostného učenia sa učenie skladá z štyroch jednoduchých krokov: praktická skúsenosť > reflexia > interpretácia/ vytváranie hypotéz   > testovanie hypotéz praktickou skúsenosťou. A tak je tomu stále dookola. Aby sme vám tento proces uľachčili, pripravili sme pre vás Kompetencie, ktoré využijete pri určovaní (osobných či skupinových) cieľov, z výukových materiálov potom naberiete potrebné vedomosti, návody pre informované akcie vás prevedú aktívnou snahou o zmenu, a za pomoci Kompasu (pre skupiny) a tohoto nástroja (pre jednotlivca) nakoniec zhodnotíte, ako ste si viedli. Vďaka spätnej väzbe si uvedomíte, na čo by ste si mali dať vetší pozor, čo môžete zlepšiť, ako sa správať zodpovednejšie atď., a potom sa môžete vrátiť späť ku Kompetenciám, stanoviť si nové ciele a zamerať sa na nové témy.

Dôležitá poznámka: Keď sa zaoberáme určitým problémom, napríklad nerovnosťou medzi  pohlaviami, berieme v úvahu rôzne zemepisné hľadiská – zaujíma nás ako sa to prejavuje vo vašom okolí, na lokálnej, regionálnej, kontinentálnej i globálnej úrovni – a taktiež historické hľadiská – minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Na toto nezabúdajte, rovnaký problém sa totiž môže v rôznych častiach sveta prejavovať rôzne a my by sme vás chceli podporiť v tom, abyste si o nich urobili čo najúplnejší obraz

Pomôcť by vám mali nasledujúce otázky. V niektorých sekciách sme ich rozdelili pod nadpisy  „Čo vidím ?“, „Čomu rozumiem?“ a „ Aká je moja rola?“, aby sme tieto tri aspekty zdôraznili. Pokiaľ budete chciet niektoré otázky zmeniť alebo pridať, kľudne do toho. Nemusíte sa riadiť ani naším rozdelením, ani ničím iným. Toto je váš príbeh. Veľa šťastia! 

Stiahnuť kompletný zoznam kompetencií.

Dotazník si môžete vytlačiť a vyplniť so svojím oddielom kdekoľvek, aj bez pripojenia k internetu.