Prepojenie s okolitým svetom

Ste prospešní svetu?

Bez toho, aby sme čokoľvek robili, sme nevyhnutne zapojení do siete vzťahov a súvislostí, ktoré nás spájajú so svetom. Zároveň sme ako skauti a skautky súčasťou celosvetového hnutia, ktoré utvárajú ľudia rôznych kultúr a identít. Byť si vedomí týchto vzťahov a otvorení voči nim aj na úrovni oddielov sú prvé kroky k ich využitiu v prospech spoločnosti vo svojom okolí i vo svete.

Zisti viacej

Globálny kompas ukazuje smer oddielom , ktoré si chcú hľadať cestu k zvyšovaniu globálnej zodpovednosti skautského života.

Program

Akým spôsobom zapájate skautov do globálnych problémov a motivujete ich, aby skúmali svoje vzťahy a zodpovednosť voči ostatným?

Vyhodnotiť

Zodpovedná spotreba a financovanie

Aké kritéria zvažujete, keď potrebujete získať materiál, potraviny alebo služby?

Vyhodnotiť

Spôsoby komunikácie a jednania

Ako komunikujete a riešite vzájomné konflikty vo vašom skautskom oddiele?

Vyhodnotiť

Participácia na dianí v oddiele

Ako zaisťujete priestor pre každého člena skautského oddielu, aby sa mohol podieľať na plánovaní a hodnotení aktivít oddielu?

Vyhodnotiť

Ako to funguje?

Kompas používa oddielová rada pre reflexiu a plánovanie života oddielu.

Spoločne prediskutujte svoje odpovede na vstupnú otázku zo zvolenej oblasti.

Vyhodnodte svoju situáciu ako ste na tom u jednotlivých otázok v rámci danej oblasti.

Získate tipy ku zmene a naplánujte dalšie kroky.

Zlepšíte sa a vyhodnotíte novú oblasť života oddielu.

Nemusíte sa registrovať, aby ste vyskúšali čo dokáže Globálny kompas.

Začnite svoju cestu