Pre oddiely, ktoré myslia na svet.

Globálny kompas funguje ako prostriedok sebahodnotenia oddielu. Hodnotí 5 oblastí života oddielu - program, spotrebu a financie, komunikáciu, spôsob rozhodovania v oddiele a prospešnosť oddielu navonok.

Každá oblasť je uvedená kľúčovou otázkou a obsahuje ďalšie podotázky.  Účelom týchto podotázok je zistiť, ako oddiel v danej oblasti pôsobí. Podotázky tiež pomáhajú priniesť nový pohľad na to, čo môže oddiel urobiť pre zlepšenie v danej oblasti.

Po ohodnotení ponúka Kompas v každej oblasti úlohy pre ďalší rozvoj. Preto sú oddiely vyzývané k tomu, aby sa ku Kompasu vracali a prehodnotili tú istú oblasť opäť po istom čase. 

Globálny kompas sa výborne hodí oddielovým vodcom a členom oddielových rád, ktorí by chceli zlepšiť fungovanie oddielu.