Pre oddiely, ktoré myslia na svet

Globálny kompas sa výborne hodí oddielovým radám, ktoré uvažujú o globálnych dopadoch každodenného fungovania oddielu a chcú využiť jeho vnútorné procesy na ovplyvňovanie a posilnenie jeho otvorenosti a globálnych občianskych kompetencií.


Globálny kompas funguje ako prostriedok sebahodnotenia oddielu. Hodnotí 5 oblastí života mladého skautského oddielu. Každá oblasť je uvedená kľúčovou otázkou a obsahuje ďalšie podotázky.  Účelom týchto podotázok je otvoriť internú diskusiu v rámci oddielovej rady o tom, ako oddiel v danej oblasti pôsobí. Na základe diskusie vedúci oddielu používajú danú škálu pre sebahodnotenie úrovne zodpovedného správania alebo konania. Podotázky tiež pomáhajú vytvárať štruktúru procesu uvažovania o tom, čo môže oddiel urobiť pre zlepšenie svojej zodpovednosti v danej oblasti.

Po sebahodnotení v jednej oblasti ponúka Globálny kompas úlohy pre ďalší rozvoj. Podstatou je využívať Kompas postupne (nie naraz vo všetkých oblastiach) s cieľom podporovať proces kvality. Preto sú oddiely vyzývané k tomu, aby sa k tomuto nástroju sebahodnotenia vracali v prípade novej oblasti alebo dokonca aby prehodnotili tú istú oblasť opäť po istom čase.