Dla drużyn myślących globalnie

Globalny Kompas to narzędzie skierowane do drużyn, które chcą pochylić się nad problematyką globalnego znaczenia swoich codziennych aktywności oraz wykorzystaniem edukacji globalnej w swojej wewnętrznej pracy w celu zwiększenia otwartości i świadomości globalnej harcerzy.

Globalny Kompas działa jako narzędzie samodzielnej ewaluacji. Obejmuje 5 obszarów tematycznych. Do każdej z dziedzin przypisane jest główne pytanie oraz pytania szczegółowe (poboczne). Celem tych drugich jest zachęcenie użytkowników do rozpoczęcia głębszej dyskusji wśród liderów (drużynowych, przybocznych, zastępowych) czy działania ich jednostki (drużyny, zastępu) można uznać za działania o charakterze globalnie odpowiedzialnym. Bazując na takiej dyskusji liderzy korzystają z zaprojektowanej skali, aby ocenić poziom odpowiedzialności globalnej działań i zachowań ich jednostek. Pytania szczegółowe pomagają także w skonstruowaniu procesu, który miałby na celu ich polepszenie powyższych kompetencji. 

Po ocenie w jednym obszarze (i oczywiście wprowadzeniu zmian), Globalny Kompas oferuje wyzwania i dalszy rozwój. Główna idea opiera się na używaniu Kompasu stopniowo, poruszaniu każdego obszaru osobno, aby podnieść jakość zmian. Jednak, w tym samym czasie jednostki mogą wrócić i sprawdzić swoje kompetencje ponownie, po upływie pewnego czasu.