Globální kompas teď můžou používat i školy. Připravili jsme úkoly vhodné pro žáky a studenty základních a středních škol.

Přepnout na verzi pro školy

Program

Czy wspierasz idee aktywnego globalnego obywatelstwa poprzez program realizowany w twojej drużynie?

Jeśli pomożemy dzieciom zrozumieć współzależności między ludźmi i miejscami w różnych częściach planety, zdadzą sobie sprawę, że ich decyzje mają wpływ na życie w innych regionach świata. Opisywany program może pomóc harcerzom w budowaniu inkluzywnego, sprawiedliwego i pozbawionego przemocy współistnienia z resztą świata, w tym także z naturą i jej ograniczonym bogactwem.

Dowiedz się więcej

Globalny Kompas to narzędzie mające na celu usprawnienie ewaluacji działań, programów oraz zachowań w harcerstwie. Jest przewodnikiem dla drużyn, które chcą zostać bardziej globalnie odpowiedzialne.

Więzi z całym światem

Co robi twoja drużyna dla środowiska lokalnego i globalnego?

Podsumuj

Konsumpcja

Co bierzesz pod uwagę podczas wyboru żywności, produktów i usług? 

Podsumuj

Sposób komunikacji w drużynie

Jak wyglądają relacje i komunikacja między członkami twojej drużyny?

Podsumuj

Zaangażowanie w życie i działanie drużyny

W jaki sposób zapewniasz każdemu członkowi drużyny możliwość uczestnictwa w procesie planowania i podsumowania działań drużyny?

Podsumuj

Jak to działa?

Globalny Kompas to narzędzie pomagające drużynom rozwijać działania globalnie świadome.

Razem przedyskutujcie pierwsze pytanie z wybranego obszaru.

Podsumuj, jakie masz obawy odnośnie każdego z pytań szczegółowych.

Nastaw się na zmianę i zaplanuj kolejne kroki.

Następnym razem wybierz inny obszar lub ponownie wykonaj ocenę działań w tym samym.

Wypróbuj Globalny Kompas przed rejestracją.

Rozpocznij