Globální kompas teď můžou používat i školy. Připravili jsme úkoly vhodné pro žáky a studenty základních a středních škol.

Přepnout na verzi pro školy

Konsumpcja

Czy wybierasz produkty z myślą o innych ludziach i środowisku?

Istnieją inne sposoby nabywania produktów niż kupowanie. Co więcej, żywność i rzeczy powstają  w różnorodnych warunkach. Poprzez nasze decyzje konsumenckie pokazujemy, że akceptujemy warunki powstawania produktów oraz pracy ludzi je wytwarzających. 

Dowiedz się więcej

Globalny Kompas to narzędzie mające na celu usprawnienie ewaluacji działań, programów oraz zachowań w harcerstwie. Jest przewodnikiem dla drużyn, które chcą zostać bardziej globalnie odpowiedzialne.

Więzi z całym światem

Co robi twoja drużyna dla środowiska lokalnego i globalnego?

Podsumuj

Program

W jaki sposób zachęcasz harcerzy do zainteresowania się problemami o globalnym kontekście i do rozwijania wiedzy na ich temat? W jaki sposób uświadamiasz im istniejące współzależności oraz znaczenie globalnej odpowiedzialności?

Podsumuj

Sposób komunikacji w drużynie

Jak wyglądają relacje i komunikacja między członkami twojej drużyny?

Podsumuj

Zaangażowanie w życie i działanie drużyny

W jaki sposób zapewniasz każdemu członkowi drużyny możliwość uczestnictwa w procesie planowania i podsumowania działań drużyny?

Podsumuj

Jak to działa?

Globalny Kompas to narzędzie pomagające drużynom rozwijać działania globalnie świadome.

Razem przedyskutujcie pierwsze pytanie z wybranego obszaru.

Podsumuj, jakie masz obawy odnośnie każdego z pytań szczegółowych.

Nastaw się na zmianę i zaplanuj kolejne kroki.

Następnym razem wybierz inny obszar lub ponownie wykonaj ocenę działań w tym samym.

Wypróbuj Globalny Kompas przed rejestracją.

Rozpocznij