Globální kompas teď můžou používat i školy. Připravili jsme úkoly vhodné pro žáky a studenty základních a středních škol.

Přepnout na verzi pro školy

Więzi z całym światem

Czy czynisz świat lepszym miejscem?

Czy tego chcemy czy nie, jesteśmy nieodwracalnie włączeni w ogólnoświatową sieć powiązań i zależności. Równocześnie, jako członkowie ruchu skautowego jesteśmy częścią międzynarodowego ruchu, kreowanego przez wpływy różnych kultur i tożsamości. Świadomość i otwartość wobec tych zależności na poziomie drużyny jest pierwszym krokiem w stronę zmieniania świata na lepsze na poziomie zarówno naszego środowiska jak również całego świata.

Dowiedz się więcej

Globalny Kompas to narzędzie mające na celu usprawnienie ewaluacji działań, programów oraz zachowań w harcerstwie. Jest przewodnikiem dla drużyn, które chcą zostać bardziej globalnie odpowiedzialne.

Program

W jaki sposób zachęcasz harcerzy do zainteresowania się problemami o globalnym kontekście i do rozwijania wiedzy na ich temat? W jaki sposób uświadamiasz im istniejące współzależności oraz znaczenie globalnej odpowiedzialności?

Podsumuj

Konsumpcja

Co bierzesz pod uwagę podczas wyboru żywności, produktów i usług? 

Podsumuj

Sposób komunikacji w drużynie

Jak wyglądają relacje i komunikacja między członkami twojej drużyny?

Podsumuj

Zaangażowanie w życie i działanie drużyny

W jaki sposób zapewniasz każdemu członkowi drużyny możliwość uczestnictwa w procesie planowania i podsumowania działań drużyny?

Podsumuj

Jak to działa?

Globalny Kompas to narzędzie pomagające drużynom rozwijać działania globalnie świadome.

Razem przedyskutujcie pierwsze pytanie z wybranego obszaru.

Podsumuj, jakie masz obawy odnośnie każdego z pytań szczegółowych.

Nastaw się na zmianę i zaplanuj kolejne kroki.

Następnym razem wybierz inny obszar lub ponownie wykonaj ocenę działań w tym samym.

Wypróbuj Globalny Kompas przed rejestracją.

Rozpocznij