Zaangażowanie w życie i działanie drużyny

W jaki sposób zapewniasz każdemu członkowi drużyny możliwość uczestnictwa w procesie planowania i podsumowania działań drużyny?

To, jak wygląda proces decyzyjny w drużynie wpływa na to, jak dzieci wyobrażają sobie funkcjonowanie świata. Upewnij się, że mechanizmy, które wykorzystujesz kreują wizję świata w którym każdy ma swój głos, ale także jest za coś odpowiedzialny. 

Przedyskutuj i podsumuj swoje odpowiedzi razem ze swoją drużyną. Napiszcie, co już robicie. Oceńcie to w skali od 1 do 6 (1 - przez przypadek, 6 - systematycznie i świadomie). Korzystając z waszych odpowiedzi, Kompas zaoferuje wam kilka wskazówek odnośnie tego, jak się rozwijać.

Wydrukuj aby pracować z drużyną na podstawie tego dokumentu.

Czy wszyscy członkowie drużyny są zaangażowani w proces decyzyjny?

Poprzez utrwalanie demokratycznych praktyk i wspieranie zaangażowania, pomagamy harcerzom stać się aktywni obywatelami świata. 

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy są świadomi, że mogą być przyczyną pozytywnej zmiany oraz mogą pracować z innymi, by uczynić świat bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym miejscem. Dokonują świadomych wyborów oraz są świadomi tego, jak te wybory mogą wpłynąć na innych oraz na stan planety. Udzielają się w społeczności na każdym poziomie, od lokalnego do globalnego. Aktywnie wspierają młodych ludzi w podejmowaniu świadomych wyborów opartych na krytycznej ocenie możliwości (pozostając otwartymi na nowe) oraz budowaniu umiejętności i pewności siebie w działaniu na ich podstawie w ich codziennym życiu.

Czy członkowie drużyny mają wpływ na jej plan pracy?

Zaangażowanie w proces decyzyjny drużyny pomaga harcerzom w zrozumieniu, jak wpływać na rzeczy dziejące się wokół nich. Uczą się, w jaki sposób mogą współpracować i dochodzić do porozumienia z innymi, zwracając uwagę na potrzeby każdej ze stron. Bycie zaangażowanym i odpowiedzialnym w drużynie to dobry wstęp do bycia odpowiedzialnym obywatelem świata.

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy są świadomi tego, że mogą być przyczyną pozytywnej zmiany oraz mogą pracować z innymi, by uczynić świat bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym miejscem. Dokonują świadomych wyborów oraz są świadomi tego, jak te wybory mogą wpłynąć na innych oraz na stan planety. Udzielają się w społeczności na każdym poziomie, od lokalnego do globalnego. Aktywnie wspierają młodych ludzi w podejmowaniu świadomych wyborów opartych na krytycznej ocenie możliwości (pozostając otwartymi na nowe) oraz budowaniu umiejętności i pewności siebie w działaniu na ich podstawie w ich codziennym życiu.

Czy w ramach wspierania rozwoju osobistego harcerzy skupiasz się na indywidualnych potrzebach każdego członka drużyny?

Człowiek rozwija swoje zdolności z zakresu edukacji globalnej przez całe życie. Instruktorzy szukają sposobu na zaangażowanie się w zmienianie swojego otoczenia na lepsze oraz oferują harcerzom możliwości rozwoju wedle ich indywidualnych potrzeb i zdolności. 

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy dostrzegają, że wszyscy mamy te same podstawowe potrzeby, ale istnieje wiele sposobów ich zaspokojenia. Są świadomi, że różnice płci, kulturowe, klasowe, narodowościowe, religijne, etniczne, językowe oraz status są znaczące w kształtowaniu tożsamości. Są otwarci na pozytywne zaangażowanie z innymi tożsamościami i kulturami oraz zdają sobie sprawę z tego, że może to wzmocnić naszą wspólną odpowiedź na trudne wyzwania naszych czasów. Podejmują aktywne działania przeciwdziałające każdej formie dyskryminacji.

Czy korzystasz ze swojej roli, aby wpływać na decyzje podejmowane na wyższych szczeblach organizacyjnych?

Jako instruktor, promujesz idee Globalnego Obywatelstwa na każdym poziomie organizacyjnym ZHP i wiesz, jakie są korzyści takich działań dla naszego ruchu. Twoja drużyna powinna wiedzieć, jak działają struktury ponad nią oraz powinna być zarządzana przy użyciu demokratycznych metod.

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy są świadomi, że mogą być przyczyną pozytywnej zmiany oraz mogą pracować z innymi, by uczynić świat bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym miejscem. Dokonują świadomych wyborów oraz są świadomi tego, jak te wybory mogą wpłynąć na innych oraz na stan planety. Udzielają się w społeczności na każdym poziomie, od lokalnego do globalnego. Aktywnie wspierają młodych ludzi w podejmowaniu świadomych wyborów opartych na krytycznej ocenie możliwości (pozostając otwartymi na nowe) oraz budowaniu umiejętności i pewności siebie w działaniu na ich podstawie w ich codziennym życiu.

Zadania czekające na Ciebie

 • Dni ONZ

  Razem z drużyną możecie dołączyć się do obchodów określonego Dnia ONZ. Rzućcie okiem na kalendarz.

 • Wpływ na pracę drużyny:

  Zastanów się, czy harcerze z twojej drużyny mają realny wpływ na proces decyzyjny w drużynie – działania grupowe, planowanie wyjazdów, akcji, pracy rocznej?

 • Podziel się z młodszymi

  Naucz harcerzy, żeby dzielili się swoją wiedzą z młodszymi członkami drużyny – wyjaśniali jak działa drużyna, jak wygląda podejmowanie decyzji, jak mogą się zaangażować w działania. Spróbuj stworzyć na podstawie tego rozwiązanie systemowe dla wdrażania w pracę nowych członków drużyny.

 • Wspomagaj system zastępowy

  Niech każdy z twoich zastępowych upewni się, że każdy członek ich grupy ma swoją obowiązki, które muszą być wykonane w określonym czasie.