Vpliv sodelovanja na življenje skavtske skupine

Na kakšen način poskrbite, da ima vsak član skavtske skupine možnost udeležbe pri načrtovanju in ocenjevanju?

Mladi razumejo procese odločanja v vaši skavtski skupini kot temeljne in univerzalne. Razmisli o tem, ali si tvoja skavtska skupina s svojim delovanjem prizadeva ustvarjati svet, ki temelji na vključevanju, udejstvovanju in odgovornosti vseh ljudi.

Razpravljajte o vprašanjih in ocenite svojo skavtsko skupino: dosedanje dejavnosti ocenite glede na to, kako pogosto jih izvajate z oceno 1-6 (1=občasno, 6=sistematično in pogosto). Na podlagi odgovorov vam bo kompas ponudil nekaj predlogov, kako izboljšati oceno.

Natisni obrazec za delo s skavtsko skupino brez uporabe spleta.

Ali imajo vsi mlajši člani v skavtski skupini možnost sodelovati pri procesu odločanja?

Participativna demokracija mladim omogoča razvijanje veščin, ki jih potrebujejo, da bi postali aktivni globalni državljani.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Vodje skavtov in skavtinj se zavedajo lastne sposobnosti, da uveljavijo pozitivne spremembe in da sodelujejo z drugimi pri oblikovanju bolj pravičnega in trajnostnega sveta. Odločitve sprejemajo na podlagi preverjenih informacij in se zavedajo, da bodo njihove odločitve vplivale na druge in na planet. V skupnosti sodelujejo na več ravneh, in sicer od lokalne do globalne. Aktivno podpirajo odgovorno odločanje mladih, s tem da jim predlagajo možnosti, ki so jim na voljo, ter jim pomagajo razvijati veščine in samozavest, ki jih mladi potrebujejo pri uveljavljanju lastnih odločitev v življenju.

Ali mlajši člani skavtske skupine aktivno sodelujejo pri oblikovanju programa?

Aktivna udeležba pri oblikovanju programa mladim omogoča raziskovanje lastnega družbenega vpliva. Pri tem spoznavajo lastno sposobnost odločanja, sodelovanja in prilagajanja različnim potrebam skavtske skupine. Odgovorno udejstvovanje članov v skavtski skupini je iz teh razlogov predpogoj za njihovo uspešno razvijanje na področju globalnega državljanstva.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Vodje skavtov in skavtinj se zavedajo lastne sposobnosti, da uveljavijo pozitivne spremembe in da sodelujejo z drugimi pri oblikovanju bolj pravičnega in trajnostnega sveta. Odločitve sprejemajo na podlagi preverjenih informacij in se zavedajo, da bodo njihove odločitve vplivale na druge in na planet. V skupnosti sodelujejo na več ravneh, in sicer od lokalne do globalne. Aktivno podpirajo odgovorno odločanje mladih, s tem da jim predlagajo možnosti, ki so jim na voljo, ter jim pomagajo razvijati veščine in samozavest, ki jih mladi potrebujejo pri uveljavljanju lastnih odločitev v življenju.

Ali v vaših prizadevanjih za to, da bi skavtom in skavtinjam pomagali pri njihovem osebnem razvoju, upoštevate potrebe vsakega posameznika v skupini?

Globalno učenje je del vseživljenjskega procesa. Vodje skavtov in skavtinj si pri svojih članih prizadevajo vzbuditi zanimanje za lastno okolje in svet. Članom predlagajo različne možnosti za nadaljnje razvijanje veščin in znanj o temah in dejavnostih, ki jih zanimajo in ustrezajo njihovim lastnim sposobnostim.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Vodje skavtov in skavtinj razumejo, da imamo vsi osnovne potrebe, ki jih zadovoljimo na različne načine. Zavedajo se, na kakšen način vplivajo na izoblikovanje identitete razlike, ki se nanašajo na spol, kulturo, družbeni razred, narodnost, versko in etnično pripadnost, jezik ter status. Odprti so do konstruktivnega sodelovanja z drugače mislečimi in drugimi kulturami ter razumejo, da na ta način krepijo naš kolektivni odziv na izzive, ki jih ponuja kompleksen svet. Aktivno ukrepajo proti vsaki obliki diskriminacije.

Ali si kot vodja skavtov/-inj prizadevate vplivati na odločitve, sprejete tudi na višjih upravnih ravneh skavtskega združenja?

Vodja skavtov je dolžan spodbujati aktivno globalno državljanstvo na vseh organizacijskih ravneh skavtskega združenja, saj je pomembno za celotno skavtsko gibanje. Tvoja skupina je seznanjena z vsemi aktivnostmi tako na lokalni kot državni ravni in pri izvajanju teh uporablja demokratična sredstva, ki jih določa združenje skavtov.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Vodje skavtov in skavtinj se zavedajo lastne sposobnosti, da uveljavijo pozitivne spremembe in da sodelujejo z drugimi pri oblikovanju bolj pravičnega in trajnostnega sveta. Odločitve sprejemajo na podlagi preverjenih informacij in se zavedajo, da bodo njihove odločitve vplivale na druge in na planet. V skupnosti sodelujejo na več ravneh, in sicer od lokalne do globalne. Aktivno podpirajo odgovorno odločanje mladih, s tem da jim predlagajo možnosti, ki so jim na voljo, ter jim pomagajo razvijati veščine in samozavest, ki jih mladi potrebujejo pri uveljavljanju lastnih odločitev v življenju.

Naslednje naloge

 • Mednarodni dnevi boja za človekove pravice

  Obeležujte svetovne in mednarodne dneve boja za človekove pravice, ki jih lahko spremljate na tej spletni strani . V ta namen pripravite dogodek globalne razsežnosti.
 • Načini sodelovanja pri načrtovanju aktivnosti

  Razmislite o tem, ali so skavti in skavtinje seznanjeni z možnostjo sodelovanja (npr. z glasovanjem, načrtovanjem letnega programa ipd.) pri načrtovanju skupinskih aktivnosti.

 • Predstavite poslanstvo svoje skavtske skupine mlajšim članom

  Člane svoje skavtske skupine poučite o tem, kako lahko mlajšim vrstnikom predstavijo način delovanja vaše skavtske skupine in njihovo vlogo v procesu odločanja. Te predstavitve naj bodo del uvajanja novih članov.

 • Sistematizacija voda

  Vsak član voda ima svoje dolžnosti in zadolžitve, ki jih mora vestno in pravočasno izpolnjevati (urejanje oglasne deske, skrb za blagajno ali dnevnik ipd.).