Za skavtske skupine, ki razmišljajo globalno

Globalni kompas je namenjen skupnosti voditeljev, ki se zaveda globalnih razsežnosti vsakodnevnega delovanja skavtskih skupin, omogoča spoznavanje notranje dinamike med člani skupine.

Z uporabo pridobljenega znanja voditelji pomagajo članom skavtske skupine, da postanejo odgovorni globalni državljani.

Globalni kompas služi kot pripomoček za samoocenjevanje na petih področjih. Vsakemu uvodnemu ključnemu vprašanju za posamezno področje sledijo podvprašanja. Slednja so namenjena spodbujanju razprave o delovanju skavtske skupine na izbranem področju. Na podlagi razprave voditelji (lahko tudi skupaj s člani skupine) s pomočjo lestvice ocenijo v kolikšni meri se člani obnašajo in delujejo odgovorno. Podvprašanja vključujejo tudi predloge, ki pomagajo pri oblikovanju smernic za bolj odgovorno delovanje skavtske skupine na določenem področju. 

Globalni kompas uporabnikom na podlagi samoocene na izbranem področju predlaga naloge in ideje za postopno napredovanje. Da bi izboljšali proces napredovanja, predlagamo da Globalni kompas uporabljate po korakih (in ne naenkrat za vsa področja).

Za spremljanje in oceno napredka, ki ga je skavtska skupina dosegla na posameznih področjih, je čez čas potrebna ponovna uporaba Globalnega kompasa (ta hrani podatke o opravljenih nalogah in pridobljenih izkušnjah).