Pro oddíly, které myslí na svět

Globální kompas se skvěle hodí pro oddílové rady, které přemýšlí o místních i globálních důsledcích každodenního fungování oddílu a chtějí nejen vylepšovat vlastní vnitřní procesy, ale také posilovat otevřené postoje a angažovanost svých členek a členů.

Globální kompas funguje jako sebeevaluační nástroj v pěti oblastech života oddílu. Každá oblast obsahuje několik podotázek, jejichž smyslem je otevřít interní diskuzi v oddílové radě o stávající praxi. Na základě výsledků sebehodnocení nabízí Kompas úkoly (tipy), které může oddíl dělat, pokud se v dané oblasti chce posunout dál.

Oddílová rada se může zaměřit po určité období jen na vybrané oblasti, přehodnocovat je po určitém období plnění úkolů, které si před tím stanovila, a vyhodnocovat oblasti nové. Kompas  pro své uživatele a uživatelky uchovává posun v jednotlivých oblastech i zkušenosti z úkolů. Zkušenosti z plnění úkolů mohou oddíly sdílet s ostatními uživateli.

Kdo za tím stojí?

Kompas vznikal ve spolupráci s účastníky kurzu Svět po skautech a partnerskými skautskými i neskautskými organizacemi ze Slovenska, Německa, Slovinska, Řecka a Skotska v rámci projektu Skauti na Zemi.