Globální kompas teď můžou používat i školy. Připravili jsme úkoly vhodné pro žáky a studenty základních a středních škol.

Přepnout na verzi pro školy

Program

Rozvíjíte v dětech globální občanství?

Pokud dětem pomůžeme chápat vztahy, které nás spojují s lidmi a místy v jiných částech planety, naučí se rozhodovat s vědomím, že dopad jejich činů se může projevit na různých místech celého světa. Konkrétními programy tak můžete přispívat snahám skautingu o inkluzivní, spravedlivé a nenásilné soužití ve světě a v souladu s přírodou, jejíž kapacity jsou limitované.

Zjisti víc

Globální kompas ukazuje směr oddílům, které si chtějí hledat cestu ke zvyšování globální odpovědnosti skautského života.

Oddíl součástí okolního světa

Co s oddílem děláte pro to, abyste byli prospěšní a otevření vůči vaší komunitě, regionu, světu?

Vyhodnotit

Odpovědná spotřeba a financování

Co zvažujete, když potřebujete pro váš oddíl získat potraviny, materiál, majetek, služby?

Vyhodnotit

Způsoby komunikace a jednání

Jak spolu v oddíle komunikujete a jak řešíte konflikty?

Vyhodnotit

Participace na dění v oddíle

Jak zajišťujete prostor pro každého člena oddílu, aby se mohl podílet na plánování a hodnocení aktivit oddílu?

Vyhodnotit

Jak to funguje?

Kompas používá oddílová rada pro reflexi a plánování života oddílu.

Společně prodiskutujete své odpovědi na vstupní otázku zvolené oblasti oddílu.

Vyhodnotíte, jak si u jednotlivých otázek oblasti stojíte.

Získáte úkoly ke změně a naplánujte další kroky.

Zlepšíte se a vyhodnotíte novou oblast života oddílu.

Nemusíte se registrovat, abyste vyzkoušeli, co Globální kompas umí.

Začněte svou cestu