Globální kompas teď můžou používat i školy. Připravili jsme úkoly vhodné pro žáky a studenty základních a středních škol.

Přepnout na verzi pro školy

Oddíl součástí okolního světa

Jste prospěšní světu?

Aniž bychom cokoliv dělali, jsme nevyhnutelně zapojeni do sítě vztahů a souvislostí , které nás spojují se světem. Zároveň jsme jako skauti a skautky součástí celosvětového hnutí, jejž utvářejí lidé různých kultur a identit. Být si vědomi těchto vztahů a posilovat otevřenost i na úrovni oddílů jsou první kroky k tomu umět jich využívat ve prospěch společnosti ve svém okolí i ve světě.

Zjisti víc

Globální kompas ukazuje směr oddílům, které si chtějí hledat cestu ke zvyšování globální odpovědnosti skautského života.

Program

Jakými způsoby vedete děti k zájmu a porozumění souvislostem světa a hledání zodpovědné role v něm?

Vyhodnotit

Odpovědná spotřeba a financování

Co zvažujete, když potřebujete pro váš oddíl získat potraviny, materiál, majetek, služby?

Vyhodnotit

Způsoby komunikace a jednání

Jak spolu v oddíle komunikujete a jak řešíte konflikty?

Vyhodnotit

Participace na dění v oddíle

Jak zajišťujete prostor pro každého člena oddílu, aby se mohl podílet na plánování a hodnocení aktivit oddílu?

Vyhodnotit

Jak to funguje?

Kompas používá oddílová rada pro reflexi a plánování života oddílu.

Společně prodiskutujete své odpovědi na vstupní otázku zvolené oblasti oddílu.

Vyhodnotíte, jak si u jednotlivých otázek oblasti stojíte.

Získáte úkoly ke změně a naplánujte další kroky.

Zlepšíte se a vyhodnotíte novou oblast života oddílu.

Nemusíte se registrovat, abyste vyzkoušeli, co Globální kompas umí.

Začněte svou cestu