Odpovědná spotřeba a financování

Nakupujete s ohledem na lidi a přírodu?

Vedle nakupování existují různé způsoby získávání věcí a potravin. A existují různé podmínky, za nichž jsou věci vyráběny či potraviny pěstovány. Spotřebitelskými volbami můžeme posilovat to, co považujeme za správné s ohledem na  životní prostředí a důstojné pracovní podmínky lidí, kteří pro nás něco pěstují či vyrábějí.

Zjisti víc

Globální kompas ukazuje směr oddílům, které si chtějí hledat cestu ke zvyšování globální odpovědnosti skautského života.

Oddíl součástí okolního světa

Co s oddílem děláte pro to, abyste byli prospěšní a otevření vůči vaší komunitě, regionu, světu?

Vyhodnotit

Program

Jakými způsoby vedete děti k zájmu a porozumění souvislostem světa a hledání zodpovědné role v něm?

Vyhodnotit

Způsoby komunikace a jednání

Jak spolu v oddíle komunikujete a jak řešíte konflikty?

Vyhodnotit

Participace na dění v oddíle

Jak zajišťujete prostor pro každého člena oddílu, aby se mohl podílet na plánování a hodnocení aktivit oddílu?

Vyhodnotit

Jak to funguje?

Kompas používá oddílová rada pro reflexi a plánování života oddílu.

Společně prodiskutujete své odpovědi na vstupní otázku zvolené oblasti oddílu.

Vyhodnotíte, jak si u jednotlivých otázek oblasti stojíte.

Získáte úkoly ke změně a naplánujte další kroky.

Zlepšíte se a vyhodnotíte novou oblast života oddílu.

Nemusíte se registrovat, abyste vyzkoušeli, co Globální kompas umí.

Začněte svou cestu