Oddíl součástí okolního světa

Co s oddílem děláte pro to, abyste byli prospěšní a otevření vůči vaší komunitě, regionu, světu?

Aniž bychom cokoliv dělali, jsme nevyhnutelně zapojeni do sítě vztahů a souvislostí , které nás spojují se světem. Zároveň jsme jako skauti a skautky součástí celosvětového hnutí, jejž utvářejí lidé různých kultur a identit. Být si vědomi těchto vztahů a posilovat otevřenost i na úrovni oddílů jsou první kroky k tomu umět jich využívat ve prospěch společnosti ve svém okolí i ve světě.

Vyhodnoťte se v několika otázkách: Pojmenujte si, co už děláte, a vyhodnoťte se na škále 1-6 (1=leda náhodou, 6=systematicky a pravidelně se na to zaměřujeme) Na základě vašich odpovědí vám kompas nabídne úkoly, které se svým oddílem můžete vyzkoušet pro zlepšení.

Dotazník si můžete vytisknout a pohodlně vyplnit se svým oddílem.

Prospíváte svou službou lidem i životnímu prostředí v okolí i ve světě?

Blízké i vzdálené okolí je ovlivňováno naším chováním, ať už jsme jednotlivci, nebo skupina lidí. Například koupí fairtradových výrobků podporujeme farmáře ve vzdálených zemích. Měnit věci k lepšímu můžeme také podporou globálních kampaní nebo pomocí aktivit, které pomáhají ohroženým lidem v rámci naší komunity.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka rozumí a vnímá, jak jsou lidé, místa, ekonomiky a příroda propojené a na sobě vzájemně závislé. Chápe, jak se vzájemně ovlivňují jednotlivec a svět, lokální a globální, minulost, přítomnost a budoucnost. Vnímá planetu jako jeden systém, který propojuje veškerý život – včetně lidí a jejich kultur. Uvědomuje si, že rozhodnutí, která děláme, a události, na nichž se podílíme, mají zamýšlené i nezamýšlené dopady v lokálním i globálním kontextu.

Vytváříte příležitosti pro setkávání se s lidmi s různou životní, sociální, odbornou a kulturní zkušeností?

Rozmanité názory a perspektivy obohacují naše životy a pomáhají nám lépe porozumět různým způsobům života a kulturám. Setkávání se s lidmi různých životních zkušeností a naslouchání jejich příběhům pomáhá utvářet konstruktivní vztahy s lidmi různých identit a kultur.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Chápe, že všichni lidé mají stejné potřeby a motivace, ale existují různé způsoby, jak je naplnit. Je si vědom, jak rozdíly v rodině, kultuře, náboženství, jazyku, národnosti, sociálním statutu a dalších utvářejí mnohovrstevnatou a měnící se identitu jednotlivce. Uvědomuje si, jak je ovlivňován/a vlastní příslušnost k různým skupinám (rodina, komunita, zájmové skupiny, generace, gender a další). Seznamuje s jedinci odlišných životních zkušeností i kulturního zázemí a uvědomuje si, jak různorodost napomáhá hledat odpovědi na výzvy současného světa. Vystupuje proti diskriminaci.

Spolupracujete s dalšími organizacemi, ať už skautskými nebo jinými, lokálními i globálními?

Každá organizace, i ta naše, má své vlastní hodnoty a způsoby, jakými funguje a jak věci dělá. Je dobré rozšířit si obzory a učit se od jiných organizací nebo skautů z jiných zemí, a tak vidět věci i z jejich perspektiv. Pomáhá nám to k celistvějšímu chápání světa či konkrétní otázky a tím i k lepším řešením.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Uvědomuje si, že způsob nahlížení na svět každého člověka utvářejí různé vlivy – politické, sociální, kulturní, osobní a další. Zkoumá rozdílné perspektivy i jejich důsledky a všímá si protichůdných názorů i hlasů, které nejsou ve společnosti příliš slyšet. Vnímá předpoklady názorů a přesvědčení u sebe i u ostatních a ověřuje jejich platnost v daném kontextu. S vědomím, že každá perspektiva je vždy omezená, je otevřený/á přehodnotit svůj názor. Umí ve svém přemýšlení využít nové myšlenky a přístupy a zapojuje se do tvorby lepší budoucnosti. Uznává, že nelze vše obsáhnout jen skrze myšlení a rozum.

Po dokončení dotazníku vás čekají i tyto úkoly

 • Beneficial events

  Involve members of your unit in a beneficial event in your municipality as volunteers/or organize it yourselves.

 • Podpořte globální kampaň

  Inspirujte se mezinárodními organizacemi Amnesty International, Avaaz - Svět v pohybu nebo jinými. Vyberte s dětmi téma, které vás zajímá a dozvěďte se o něm víc. Podpořte globální kampaň sběrem podpisů pod petice či psaním dopisů apod.

 • Zahrajte si Rajče

  Zahrajte si "Tomato game" s vašimi přáteli nebo vedoucími ze skautu. Nakreslete rajče uprostřed velkého papíru a poté se pokuste napsat/nakreslit co nejvíce asociací a spojení. Důležité je neopomenout diskuzi o těchto spojeních, zatímco budete psát/kreslit předměty/věci/souvislosti. Ukážete tak propojenost všeho se vším, analogické je to v celém světě a životě. Rajče můžete samozřejmě nahradit čímkoliv jiným.

 • Oslavte Světový den pro fair trade

  Zorganizujte událost na podporu farmářů na Světový den pro fair trade. Každý může donést nějaký dort, sušenky nebo jiné jídlo připravené z fairtradových nebo lokálních surovin a strávit tak hezký den s lidmi z okolí. Přidat se můžete například do skupiny mnoha lidí slavících Světový den pro fair trade Férovou snídaní pořádanou organizací NaZemi.