Individuální kompas

Tento nástroj ti pomůže ohodnotit tvé vlastní úsilí. Doporučujeme ti, abys k němu přistupoval jako k deníku. Budeš do něj psát příběh svých pokroků – zaznamenávat milníky, úspěchy a závěry, ke kterým si dospěl. Je důležité, aby sis poznámky zapisoval systematicky, tvé záznamy by měly být jednoznačné a, pokud je to ve tvých silách, také měřitelné. K nástroji se můžeš vracet a využít jej tolikrát, kolikrát budeš chtít nebo potřebovat. Při ruce měj  Kompetence globálního občanství – budou se ti hodit.

Měj na paměti, že učení se je proces. Podle Kolbova cyklu učení se skládá ze čtyř jednoduchých kroků: praktická zkušenost > reflexe > interpretace/ vytváření hypotéz > testování hypotéz praktickou zkušeností. A tak to jde pořád dokola. Abychom ti tento proces usnadnili, připravili jsme pro tebe Kompetence, ty využiješ při stanovování (osobních či skupinových) cílů, z výukových materiálů potom nabereš potřebné vědomosti, návody pro informované akce tě provedou aktivním usilováním o změnu, a za pomoci Kompasu (pro skupiny) a tohoto nástroje (pro jednotlivce) nakonec zhodnotíš, jak sis vedl. Díky tomu, že se ohlédneš zpět, si uvědomíš, na co by sis měl dát větší pozor, co můžeš zlepšit, jak se chovat zodpovědněji atd., a potom se můžeš vrátit zpátky ke Kompetencím, stanovit si nové cíle a zaměřit se na nová témata.

Důležitá poznámka: Když se zabýváme určitým problémem, například nerovností mezi pohlavími, bereme v potaz celkový dosah problému – zajímá nás, jak se projevuje ve vašem nejbližším okolí, na lokální, regionální, národní, kontinentální i globální úrovni – a také hlediska historická – minulost, přítomnost i budoucnost. Na tohle nezapomínej, stejný problém se totiž může v různých částech světa projevovat různě a my bychom tě chtěli podpořit v tom, aby sis o nich udělal co nejúplnější obrázek.

Pomoci by ti měly následující otázky. V některých sekcích jsem jsme je rozčlenili pod nadpisy „Vidím“, „rozumím“ a „moje role“, abychom tyto tři aspekty zdůraznili. Pokud budeš chtít některé otázky změnit nebo přidat, jen do toho. Nemusíš se řídit ani naším rozdělením, ani ničím jiným. Tohle je tvůj příběh. Hodně štěstí!

Stáhni si přehledný seznam s popisem kompetencí.


Dotazník si můžeš vytisknout a vzít s sebou.