Participace na dění v oddíle

Jak zajišťujete prostor pro každého člena oddílu, aby se mohl podílet na plánování a hodnocení aktivit oddílu?

Způsob rozhodování oddílových věcí modeluje dětem určité fungování světa. Prozkoumejte zda oddílové mechanismy utvářejí svět, který funguje pro všechny, na jehož formování se všichni podílejí a cítí za jeho podobu odpovědnost.

Vyhodnoťte se v několika otázkách: Pojmenujte si, co už děláte, a vyhodnoťte se na škále 1-6 (1=leda náhodou, 6=systematicky a pravidelně se na to zaměřujeme) Na základě vašich odpovědí vám kompas nabídne úkoly, které se svým oddílem můžete vyzkoušet pro zlepšení.

Dotazník si můžete vytisknout a pohodlně vyplnit se svým oddílem.

Jsou do rozhodování o činnosti oddílu zapojeni všichni členové?

Tím, že si skauti v oddíle mohou procvičit mechanismy participace a demokracie, učí se dovednostem užitečným pro to, aby se stali aktivními globálními občany dnes i v budoucnu.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka si uvědomuje, jak může svůj vliv využít pro posun ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu světu. Ve svém každodenním životě činí taková rozhodnutí, která přispívají ke spravedlivé a pečující společnosti a chrání zdraví planety. Má přehled o tom, jakými různými způsoby se ve vztahu ke globálním a společenským výzvám zapojují a jsou aktivní lidé v místě i ve světě. Zapojuje se do komunity různých úrovních od lokální po globální. Reflektuje svá rozhodnutí a učí se ze zkušenosti. Podporuje mladé, aby o svých možnostech a volbách kriticky přemýšleli.

Pracujete se zpětnou vazbou na vaše programy, kterou dostávate od dětí?

Být aktivně zahrnutý v tvorbě programu umožňuje skautům a skautkám učit se ovlivňovat věci okolo sebe. Učí se, že mohou mít vliv, učí se spolupracovat s ostatními a vyvažovat rozdílné potřeby všech zúčastněných. Být aktivní a zodpovědný v rámci skupiny je dobrý základ pro globálně odpovědné občanství.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka s uvědomuje, jak může svůj vliv využít pro posun ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu světu. Ve svém každodenním životě činí taková rozhodnutí, která přispívají ke spravedlivé a pečující společnosti a chrání zdraví planety. Má přehled o tom, jakými různými způsoby se ve vztahu ke globálním a společenským výzvám zapojují a jsou aktivní lidé v místě i ve světě. Zapojuje se do komunity různých úrovních od lokální po globální. Reflektuje svá rozhodnutí a učí se ze zkušenosti. Podporuje mladé, aby o svých možnostech a volbách kriticky přemýšleli.

Zaměřujete se na potřeby jednotlivých dětí, abyste jim mohli dát potřebnou podporu v seberozvoji?

Globální vzdělávání je proces na celý život. Vůdci a vůdkyně povzbuzují zájem skautů a skautek o svět okolo a nabízejí jim různé příležitosti vzdělávat se dále podle jejich individuálních potřeb.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Vnímá existenci konfliktu na různých úrovních - mezinárodních, občanských, komunitních, mezilidských i vnitřních a snaží se porozumět jejich příčinám a důsledkům. Hledá, jakou roli v nich může hrát a jak je může ovlivňovat. Vnímá konflikt jako z podstaty přirozenou věc, která je příležitostí ke společnému učení a proměně vztahů. Rozlišuje různé možnosti nakládání s konflikty a posuzuje jejich dopady na lidi a prostředí a mírové soužití a hledá takové cesty pro řešení konfliktu, které zahrnují všechny zúčastněné. Chápe, že je nutné neustále rozvíjet pravidla, zákony či zvyklosti tak, aby je všichni považovali za rozumné a spravedlivé.

Využíváte svůj prostor k ovlivňování dějů na středisku i na vyšších stupních organizační struktury Junáka?


Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka s uvědomuje, jak může svůj vliv využít pro posun ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu světu. Ve svém každodenním životě činí taková rozhodnutí, která přispívají ke spravedlivé a pečující společnosti a chrání zdraví planety. Má přehled o tom, jakými různými způsoby se ve vztahu ke globálním a společenským výzvám zapojují a jsou aktivní lidé v místě i ve světě. Zapojuje se do komunity různých úrovních od lokální po globální. Reflektuje svá rozhodnutí a učí se ze zkušenosti. Podporuje mladé, aby o svých možnostech a volbách kriticky přemýšleli.

Po dokončení dotazníku vás čekají i tyto úkoly

 • Mezinárodní akční dny

  Přidejte se k významným mezinárodním akčním dnům a společně s vaší skupinou připravte akci nebo program s globálním rozměrem. Inspirujte se seznamem Kalendář lidských práv (viz Světový den sociální spravedlnosti 20. února, Světový den vody 22. března, Den Země 22. dubna…).

 • Plánování programů

  Navrhněte a diskutujte, jak společně plánovat programy (např. hlasováním pro aktivity, účastí na ročním plánováním). Dejte skupině příležitost naplánovat si program podle svých přání. Konzultujte s nimi plán. Nebo jim dovolte naplánovat vlastní aktivity podle odsouhlasených cílů vaší skupiny.

 • Začleňte nové a mladé členy

  Diskutujte ve skupině, jak nově příchozím mladým lidem vysvětlovat procesy ve skupině s důrazem na to, jak mohou rozhodování ovlivňovat. Začleňte do systému nové členy skrze starší tak, že vytvoří se staršími dvojice, které jim pomohou se integrovat.

 • Role pro každého

  Diskutujte, jaké funkce jsou ve skupině zapotřebí pro fungování skupiny a kdo by je chtěl zastávat. Rozdělte si podle toho různé role tak, že každý/á je za něco zodpovědný/á, přičemž tyto role v družině rotují (například: nástěnkář/ka, pokladní/k, kronikář/ka, vyhledávač/ka aktualit ze světa).