Συμμετοχή στη ζωή της προσκοπικής και οδηγικής ομάδας

Πώς παρέχετε σε κάθε μέλος της προσκοπικής ενωμοτίας την ευκαιρία να συμμετέχει στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων;

Ο τρόπος με τον οποίο η ενωμοτία σας παίρνει αποφάσεις δημιουργεί για τα παιδιά ένα πρότυπο για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Εξερευνήστε αν οι μηχανικοί της ενωμοτίας σας διαμορφώνουν έναν κόσμο που λειτουργεί για όλους, έναν κόσμο όπου όλοι εμπλέκονται και έχουν ευθύνη.

Συζητήστε τις ερωτήσεις και αξιολογήστε την ενωμοτία σας: κατονομάστε τι κάνετε ήδη, αξιολογήστε το σε κλίμακα από το 1 έως το 6 (1=μόνο τυχαία, 6=συστηματικά και τακτικά). Βάσει των απαντήσεών σας, η Πυξίδα θα σας δώσει κάποιες συμβουλές για βελτίωση.

Εκτύπωσε την αίτησηγια να εργαστείς εκτός σύνδεσης με την ενωμοτία σου.

Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νέοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ενωμοτίας;

Ασκώντας τη συμμετοχή και τη δημοκρατία οι νέοι μαθαίνουν δεξιότητες-κλειδιά για να γίνουν πλήρως ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες τόσο τώρα όσο και στο μέλλον.

Αυτός ο τομέας ενθαρρύνει τη δεξιότητα

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι και Οδηγοί γνωρίζουν ότι μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή και να δουλέψουν με άλλους για να κάνουν τον κόσμο ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέρος. Κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές και γνωρίζουν πώς μπορούν αυτές οι επιλογές να επηρεάσουν τους άλλους και την υγεία του πλανήτη. Συμμετέχουν στην κοινότητα σε ένα εύρος επιπέδων, από το τοπικό ως το παγκόσμιο. Στηρίζουν ενεργά τους νέους ανθρώπους έτσι ώστε να κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές βασισμένες σε κριτική αξιολόγηση των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους και να αποκτήσουν δεξιότητες και αυτοπεποίθηση ώστε να λειτουργούν βάσει αυτών των επιλογών στη ζωή τους.


Διαμορφώνουν οι νέοι το πρόγραμμα της ενωμοτίας;

Η διαδικασία της ενεργούς εμπλοκής στη διαμόρφωση του προγράμματος επιτρέπει στους νέους να μάθουν πώς να επηρεάζουν τα πράγματα γύρω τους. Μαθαίνουν ότι μπορούν να έχουν αντίκτυπο και μαθαίνουν να συνεργάζονται με άλλους και να ισορροπούν τις διαφορετικές ανάγκες όλων των μελών μιας ομάδας. Να είσαι ενεργός και υπεύθυνος μέσα στην ενωμοτία σου είναι μια καλή βάση για παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη.

Αυτός ο τομέας ενθαρρύνει τη δεξιότητα

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι και Οδηγοί γνωρίζουν ότι μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή και να δουλέψουν με άλλους για να κάνουν τον κόσμο ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέρος. Κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές και γνωρίζουν πώς μπορούν αυτές οι επιλογές να επηρεάσουν τους άλλους και την υγεία του πλανήτη. Συμμετέχουν στην κοινότητα σε ένα εύρος επιπέδων, από το τοπικό ως το παγκόσμιο. Στηρίζουν ενεργά τους νέους ανθρώπους έτσι ώστε να κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές βασισμένες σε κριτική αξιολόγηση των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους και να αποκτήσουν δεξιότητες και αυτοπεποίθηση ώστε να λειτουργούν βάσει αυτών των επιλογών στη ζωή τους.

Εστιάζεις στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε νέου (Προσκόπου) για να στηρίξεις την αυτο-ανάπτυξή του;

Η παγκόσμια εκπαίδευση είναι δια βίου μάθηση. Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον για τον κόσμο γύρω τους και προσφέρουν στα μέλη της ενωμοτίας διάφορες ευκαιρίες για περαιτέρω μάθηση σύμφωνα με τα ατομικά ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. 

Αυτός ο τομέας ενθαρρύνει τη δεξιότητα

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι και Οδηγοί αναγνωρίζουν ότι όλοι έχουμε τις ίδιες βασικές ανάγκες αλλά ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τις καλύψουμε. Γνωρίζουν ότι οι διαφορές σε φύλο, κουλτούρα, τάξη, εθνικότητα, θρησκεία, εθνότητα, γλώσσα και στάτους είναι σημαντικές στη διαμόρφωση της ταυτότητας. Είναι ανοιχτοί σε θετική εμπλοκή με άλλες ταυτότητες και κουλτούρες και εκτιμούν το γεγονός ότι αυτή μπορεί να ενισχύσει τη συλλογική μας ανταπόκριση στις προκλήσεις του σύνθετου κόσμου μας. Αναλαμβάνουν ενεργά δράση ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης.

Χρησιμοποιείτε το ρόλο σας για να επηρεάζετε αποφάσεις σε υψηλότερο επίπεδο μέσα στην προσκοπική οργάνωσή σας;

Ως βαθμοφόρος, προωθείς την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και αναγνωρίζεις την αξία που φέρνει στο κίνημα. Η ενωμοτία σου πρέπει να είναι εξοικειωμένη με τις δραστηριότητες του περιφερειακού και εθνικού αρχηγείου και να χρησιμοποιεί τα δημοκρατικά εργαλεία που είναι ενσωματωμένα στη δομή της οργάνωσης των Προσκόπων.

Αυτός ο τομέας ενθαρρύνει τη δεξιότητα

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι και Οδηγοί γνωρίζουν ότι μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή και να δουλέψουν με άλλους για να κάνουν τον κόσμο ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέρος. Κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές και γνωρίζουν πώς μπορούν αυτές οι επιλογές να επηρεάσουν τους άλλους και την υγεία του πλανήτη. Συμμετέχουν στην κοινότητα σε ένα εύρος επιπέδων, από το τοπικό ως το παγκόσμιο. Στηρίζουν ενεργά τους νέους ανθρώπους έτσι ώστε να κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές βασισμένες σε κριτική αξιολόγηση των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους και να αποκτήσουν δεξιότητες και αυτοπεποίθηση ώστε να λειτουργούν βάσει αυτών των επιλογών στη ζωή τους.

Αυτές οι εργασίες σε περιμένουν

 • Διεθνείς ημέρες δράσης

  Δείτε τις Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες από το Human Rights Calender και μαζί με την ενωμοτία σας ετοιμάστε μια εκδήλωση με παγκόσμια διάσταση.

 • Τρόποι επίδρασης στις δραστηριότητες

  Αναρωτηθείτε αν τα παιδιά σας ξέρουν πώς μπορούν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες της ομάδας, π.χ. ψηφίζοντας για τις δραστηριότητες, σχεδιάζοντας τη χρονιά κ.ο.κ.

 • Πείτε την ιστορία σε ένα νεότερο μέλος

  Διδάξτε τα μέλη σας να εξηγούν σε νεότερους προσκόπους πώς λειτουργεί η προσκοπική ομάδα και ενωμοτία σας, ποια είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων και πώς μπορεί να εμπλακεί και να την ενισχύσει. Κάντε το μέρος του συστήματος εισαγωγής των νέων μελών.

 • Βελτίωση συστήματος περιπόλων

  Όλοι στην περίπολο αναλαμβάνουν μια εργασία, που πρέπει να εκτελείται σε συγκεκριμένο χρόνο για το επιλεγμένο έργο (πίνακα ανακοινώσεων, ταμείο, καταγραφή).