Program

W jaki sposób zachęcasz harcerzy do zainteresowania się problemami o globalnym kontekście i do rozwijania wiedzy na ich temat? W jaki sposób uświadamiasz im istniejące współzależności oraz znaczenie globalnej odpowiedzialności?

Jeśli pomożemy dzieciom zrozumieć współzależności między ludźmi i miejscami w różnych częściach planety, zdadzą sobie sprawę, że ich decyzje mają wpływ na życie w innych regionach świata. Opisywany program może pomóc harcerzom w budowaniu inkluzywnego, sprawiedliwego i pozbawionego przemocy współistnienia z resztą świata, w tym także z naturą i jej ograniczonym bogactwem.

Przedyskutuj i podsumuj swoje odpowiedzi razem ze swoją drużyną. Napiszcie, co już robicie. Oceńcie to w skali od 1 do 6 (1 - przez przypadek, 6 - systematycznie i świadomie). Korzystając z waszych odpowiedzi, Kompas zaoferuje wam kilka wskazówek odnośnie tego, jak się rozwijać.

Wydrukuj aby pracować z drużyną na podstawie tego dokumentu.

Czy wspierasz idee aktywnego globalnego obywatelstwa poprzez program realizowany w twojej drużynie?

Harcerskie gry oraz opowiadane na zbiórkach historie mogą być użyteczne w poszerzaniu wiedzy o innych kulturach oraz odkrywaniu innych wartości i punktów widzenia. Jednakże, ważne jest, aby korzystać z nich w ten sposób, aby walczyć ze stereotypami o mniejszościach, płciach, regionach świata, postaciach historycznych czy o wydarzeniach. Wyobraź sobie na przykład, że jako konwencję obozu wybieracie Dziki Zachód. Jak wygląda perspektywa, którą obieracie? Jaki jest obraz Indian, który przedstawiacie? 

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy dostrzegają to, że wszyscy mamy te same podstawowe potrzeby, ale istnieje wiele sposobów ich zaspokojenia. Są świadomi, że różnice płci, kulturowe, klasowe, narodowościowe, religijne, etniczne, językowe oraz status są znaczące w kształtowaniu tożsamości. Są otwarci na pozytywne zaangażowanie z innymi tożsamościami i kulturami oraz zdają sobie sprawę z tego, że może to wzmocnić naszą wspólną odpowiedź na trudne wyzwania naszych czasów. Podejmują aktywne działania przeciwdziałające każdej formie dyskryminacji.

Czy program twojej drużyny zawiera w sobie tematykę, która porusza aktualne globalne problemy?

W dzisiejszych czasach jest wiele – często kontrowersyjnych – problemów o znaczeniu globalnym. Zazwyczaj nie ma dla nich prostego rozwiązania, pomimo tego, że ich skutki wpłyną na naszą przyszłość. Jednak możemy zapewnić młodym ludziom bezpieczną przestrzeń do dyskusji nad nimi. Jeśli będą mogli swobodnie wyrażać swoje uczucia, wątpliwości i zadawać pytania, będą także w stanie podejmować więcej świadomych działań w swoim życiu. Przykładem trudnego tematu, w którym ludzie zajmują różne (konfliktowe) punkty widzenia jest migracja. Możemy pomóc młodym ludziom w zorientowaniu się w tym temacie i oddzieleniu fikcji od faktów i zachęcić ich do podejmowania świadomych działań.

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy są świadomi tego, że sposób, w jaki poszczególni ludzie widzą świat, jest zbudowany z wielu oddziaływań – politycznych, społecznych, kulturalnych, ekonomicznych i środowiskowych. Odkrywają różne perspektywy, ich konsekwencje oraz zwracają uwagę na ciche czy przeciwne głosy. Mają świadomość tego, jak bardzo inne perspektywy i alternatywy ubogacają ich pomysły.

Czy program twojej drużyny prezentuje omawiane problemy z globalnej perspektywy?

Dodanie globalnego kontekstu do tego, co robimy już w harcerstwie, może się okazać bardzo łatwe i pomocne dla harcerzy, którzy będą w stanie zrozumieć współzależności i wzajemne powiązanie ludzi i miejsc. Na przykład podczas realizacji standardowego programu oszczędzania wody, możemy poszukać wyzwań w ochronie i oszczędzaniu wody pitnej w innej części świata. Ewentualnie możemy znaleźć informacje na temat wirtualnego zużycia wody i tego, jak nasza konsumpcja wpływa na dostęp do wody pitnej w innych częściach świata. Poza tym możemy poświęcić część naszego programu globalnemu problemowi – jak np. zmiana klimatu lub nierównościom (pamiętając o tym, że powinniśmy nie pozostawać bierni).

W tej części rozwijasz wartość

Harcerze i instruktorzy wiedzą, że ludzie, miejsca, gospodarki i środowiska są ze sobą połączone i od siebie zależne. Rozumieją, że te powiązania wpływają na relacje lokalnie i globalnie. Zależności były kształtowane przez historię i mają znaczący wpływ na przyszłość. Instruktorzy są świadomi, że ich codzienne wybory mają zamierzone i niezamierzone konsekwencje w życiu innych oraz w środowisku, zarówno lokalnym jak i globalnym.

Czy program twojej drużyny prowadzi do podejmowania działań globalnie świadomych?

Pytanie „co to ma ze mną wspólnego?“ po każdym działaniu pomaga w odkrywaniu społecznych i środowiskowych problemów, których świadomość prowadzi do bycia odpowiedzialnym obywatelem świata. Taka postawa pomoże także harcerzom i instruktorom w znalezieniu problemu, który ich najbardziej interesuje i w odpowiedzi na który mogą podjąć globalnie świadome działania.

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy są świadomi, że mogą być przyczyną pozytywnej zmiany oraz mogą pracować z innymi, by uczynić świat bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym miejscem. Dokonują świadomych wyborów oraz są świadomi tego, jak te wybory mogą wpłynąć na innych oraz na stan planety. Udzielają się w społeczności na każdym poziomie, od lokalnego do globalnego. Aktywnie wspierają młodych ludzi w podejmowaniu świadomych wyborów opartych na krytycznej ocenie możliwości (pozostając otwartymi na nowe) oraz budowaniu umiejętności i pewności siebie w działaniu na ich podstawie w ich codziennym życiu.

Zadania czekające na Ciebie

 • Statystyka: ludzie na świecie

  Stwórzcie interaktywną grę na temat różnorodności populacji świata. Możecie połączyć to z tematyką Praw Człowieka. Skorzystajcie ze statystyk lub filmu.

 • Kobiety bohaterki

  Skorzystaj z legend i opowieści o kobietach – bohaterkach, które są niezależne od mężczyzn, np.: z filmów Haia Miazakiho – księżniczki Mononoke, Naušika, Čihiro; Gerda z Królewny Śnieżki H. C. Andersena, Giny z Harrego Pottera, Momo Michaela Ende‘a, Mulan, itd.

 • Wózek inwalidzki

  Poproś osobę na wózku inwalidzkim (lub w inny sposób niepełnosprawną), aby przeprowadziła cześć zbiórki waszej drużyny. 

 • Native speaker

  Jeśli tylko masz taką okazję, poproś osobę mówiącą w innym języku o prowadzenie adekwatnej gry podczas jednej ze zbiórek (najlepiej niech to będzie native speaker z innego państwa). Dzięki temu harcerze poczują, jakim wyzwaniem jest komunikacja w innym języku.