Program

Kako pri skavtih in skavtinjah vzbudite zanimanje za globalne teme? Na kakšen način jih spodbujate k raziskovanju medsebojnih odnosov in odgovornosti do soljudi?

Če otrokom pomagamo razumeti povezanost vsakega posameznika z ljudmi in kraji na drugih, bolj oddaljenih delih sveta, se bodo začeli zavedati, da se učinki njihovih dejanj in odločitev kažejo na različnih koncih sveta. S temi specifičnimi programi lahko prispevamo k prizadevanjem skavtov za bolj vključujočo, pravično in nenasilno sobivanje z ostalim delom sveta, vključno z naravo, njenimi viri in omejitvami.

Razpravljajte o vprašanjih in ocenite svojo skavtsko skupino: dosedanje dejavnosti ocenite glede na to, kako pogosto jih izvajate z oceno 1-6 (1=občasno, 6=sistematično in pogosto). Na podlagi odgovorov vam bo kompas ponudil nekaj predlogov, kako izboljšati oceno.

Natisni obrazec za delo s skavtsko skupino brez uporabe spleta.

Ali so v vašem programu igre in aktivnosti zasnovane na način, ki skavte in skavtinje spodbuja k spoštovanju raznolikosti?

Igre in zgodbe so sredstvo za spoznavanje drugačnih kultur in sistemov vrednot ter nazorov. Pri tem je ključnega pomena način posredovanja znanj, ki mora temeljiti na kritičnem pristopu do stereotipov o manjšinah, spolu, regijah sveta, zgodovinskih osebnostih, dogodkih in obdobjih. Za temo poletnega tabora ste izbrali divji zahod. Na katero stran se boste postavili? Na kakšen način boste prikazali staroselce?

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Vodje skavtov in skavtinj razumejo, da imamo vsi osnovne potrebe, ki jih zadovoljimo na različne načine. Zavedajo se, na kakšen način vplivajo na izoblikovanje identitete razlike, ki se nanašajo na spol, kulturo, družbeni razred, narodnost, versko in etnično pripadnost, jezik in status. Odprti so do konstruktivnega sodelovanja z drugače mislečimi in drugimi kulturami ter razumejo, da na ta način krepijo naš kolektivni odziv na izzive, ki jih ponuja kompleksen svet. Aktivno ukrepajo proti vsaki obliki diskriminacije.

Ali vaš program dejavnosti vključuje raziskovanje aktualnih globalnih tem?

Številne aktualne in sporne globalne teme nam ne ponujajo jasnih odgovorov, a vendar na nas vplivajo in bodo tudi v prihodnje. Mladim lahko omogočimo varno okolje za odkrito in odprto raziskovanje tem, ob katerih se jim bodo porajala močna čustva, dvomi in vprašanja. Le na ta način si bodo lahko izoblikovali lastno mnenje in sprejemali informirane odločitve. Migracije so tema, o kateri imajo ljudje deljena mnenja in nasprotujoča si stališča. Mladim lahko pomagamo ločiti dejstva od zavajajočih informacij in jih spodbujamo k oblikovanju lastnih stališč in mnenj.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Vodje skavtov in skavtinj se zavedajo, da posameznikov pogled na svet oblikujejo različni vplivi - politični, družbeni, kulturni, ekonomski in okoljski. Raziskujejo različne poglede in njihove pomene, hkrati pa posvečajo pozornost zadržanim ali nasprotujočim posameznikom. Zavedajo se nepopolnosti pogledov in so pripravljeni brez zadržkov prevrednotiti svoja stališča. Odprti so za nove ideje in pristope ter razumejo, kako pomembno je aktivno prispevati in ustvarjati alternativno ter boljšo prihodnost.

Ali vaš program vključuje globalno razsežnost?

Program skavtov lahko na preprost način obogatite z vnašanjem globalne razsežnosti. Na ta način skavte in skavtinje spodbujate k spoznavanju naše medsebojne povezanosti in medsebojnega vpliva ljudi in krajev po vsem svetu. V sklopu običajnega programa za zaščito voda lahko obravnavate tudi potrebo po zaščiti voda drugod po svetu ali pa raziščete pojem virtualne vode in kako naša poraba vpliva na dostopnost do vode drugje po svetu. Del programa ali praktične aktivnosti lahko namenite tudi enemu od globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, in na ta način skavte in skavtinje spodbujate k aktivni udeležbi.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Vodje skavtov in skavtinj prepoznajo medsebojno odvisnost in povezanost ljudi, krajev, gospodarstev in okolij. Razumejo, da soodvisnost vpliva na odnose tako na lokalni kot tudi na globalni ravni, da jo je izoblikovala zgodovina ter da bo oblikovala prihodnost. Zavedajo se, da vsakdanje odločitve in dejanja, namerno ali nenamerno, vplivajo na življenja soljudi in okolje, tako lokalno kot tudi globalno.

Ali vaše dejavnosti pripomorejo k informiranim/ozaveščenim dejanjem in odločitvam?

Vprašanje "Na kakšen način se me ta tema dotika?" naj sledi vsaki aktivnosti, ki obravnava družbeno ali okoljsko temo. Skavtom in skavtinjam naj služi kot vodilo pri njihovem prizadevanju, da postanejo odgovorni in zavedni globalni državljani. Takšna obravnava tematskih sklopov skavtom in skavtinjam omogoča, da razmislijo o temah, ki jih najbolj zanimajo, o pozitivnih spremembah, za katere si želijo prizadevati in na kakšen način jih lahko uresničijo.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Voditelji in vodje skavtov in skavtinj se zavedajo lastne sposobnosti, da uveljavijo pozitivne spremembe in da sodelujejo z drugimi pri oblikovanju bolj pravičnega in trajnostnega sveta. Odločitve sprejemajo na podlagi preverjenih informacij in se zavedajo, da bodo njihove odločitve vplivale na druge in na planet. V skupnosti sodelujejo na več ravneh, in sicer od lokalne do globalne. Aktivno podpirajo odgovorno odločanje mladih, s tem da jim predlagajo možnosti, ki so jim na voljo, ter jim pomagajo razvijati veščine in samozavest, ki jih mladi potrebujejo pri uveljavljanju lastnih odločitev v življenju.

Naslednje naloge

 • Svet v številkah

  Pripravite doživljajsko igro na temo raznolikosti svetovnega prebivalstva. Statistični podatki, ki jih potrebujete,  so na voljo na tej spletni strani. To temo lahko obravnavate tudi v povezavi s temeljnimi človekovimi pravicami.

 • Junakinje

  Skavtom in skavtinjam predstavite legende in pripovedi o samostojnih ženskah, ki niso odvisne od moških likov. Taki ženski liki nastopajo v animiranih filmih Hale Miazakiho (Princesa Mononoke, Naučiha, Čihiro), Andersenovi pravljici Snežna kraljica (lik Gerde), fantazijski pripovedi o Harryju Potterju (lik Ginny), romanu Michela Enda Momo (istoimenska junakinja), animiranem filmu Mulan ipd.

 • Invalidski voziček

  Za vodiča, ki vas bo vodil skozi igro, izberi osebo, ki je slepa ali ki zaradi svoje gibalne oviranosti uporablja invalidski voziček.

 • V aktivnost vključite naravnega govorca tujega jezika

  K sodelovanju v igri povabi naravnega govorca tujega jezika, ki nima nobenega znanja maternega jezika članov skavtske skupine. Na ta način se slednji spopadejo z izzivi sporazumevanja v tujem jeziku.