Konsumpcja

Co bierzesz pod uwagę podczas wyboru żywności, produktów i usług? 

Istnieją inne sposoby nabywania produktów niż kupowanie. Co więcej, żywność i rzeczy powstają  w różnorodnych warunkach. Poprzez nasze decyzje konsumenckie pokazujemy, że akceptujemy warunki powstawania produktów oraz pracy ludzi je wytwarzających. 

Przedyskutuj i podsumuj swoje odpowiedzi razem ze swoją drużyną. Napiszcie, co już robicie. Oceńcie to w skali od 1 do 6 (1 - przez przypadek, 6 - systematycznie i świadomie). Korzystając z waszych odpowiedzi, Kompas zaoferuje wam kilka wskazówek odnośnie tego, jak się rozwijać.

Wydrukuj aby pracować z drużyną na podstawie tego dokumentu.

Czy starasz się ograniczyć swoją konsumpcję?

Nasza konsumpcja jest w tej chwili na tyle duża, że używamy więcej zasobów Ziemi, niż jest ona w stanie wytworzć. Z każdym rokiem większa nasza konsumpcja wzrasta. Zmiana nawyków ludzi może mieć pozytywny wpływ na podnoszenie świadomości na temat tego, jaki wpływ na środowisko ma nasz styl życia. To pomoże młodym ludziom podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje.

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy zdają sobie sprawę z tego, że to, w jaki sposób dzielimy się i korzystamy z zasobów Ziemi, wpływa na zdrowie planety i każdego, z kim je dzielimy – teraz i w przyszłości. Rozpoznają nierówność śladu ekologicznego pomiędzy różnymi regionami świata. Rozumieją to, że w naszych relacjach z Ziemią musimy uznać, że jej zasoby są ograniczone oraz uznać prawa człowieka obejmujące wszystkich ludzi. Aktywnie wspierają zrównoważony styl życia, który zachowuje zdrowie planety dla przyszłych pokoleń.

Czy twoja drużyna szuka innych źródeł nabywania rzeczy niż kupno nowych?

Pożyczanie, korzystanie z rzeczy używanych oraz wymienianie się to alternatywne sposoby zdobywania rzeczy, których potrzebujemy. Obniżają one nasz ślad ekologiczny oraz pomagają wam w rozwijaniu zdolności interpersonalnych.

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy zdają sobie sprawę z tego, że to, w jaki sposób dzielimy się i korzystamy z zasobów Ziemi wpływa na zdrowie planety i każdego, z kim je dzielimy – teraz i w przyszłości. Rozpoznają nierówność śladu ekologicznego pomiędzy różnymi regionami świata. Rozumieją to, że w naszych relacjach z Ziemią musimy uznać, że jej zasoby są ograniczone oraz uznać prawa człowieka obejmujące wszystkich ludzi. Aktywnie wspierają zrównoważony styl życia, który zachowuje zdrowie planety dla przyszłych pokoleń.

Czy podczas wybierania produktów bierzesz pod uwagę to, jak zostały wyprodukowany oraz jaki to ma wpływ na środowisko oraz społeczność w których jest wyprodukowany?

Podejmujemy decyzje zakupowe i powinniśmy starać się, aby były one jak najbardziej świadome i odpowiedzialne. Rzeczy, które powinniśmy brać pod uwagę to: środowisko, sprawiedliwy handel, warunki pracy na każdym etapie łańcucha dostaw. 

Instruktorzy harcerscy są świadomi niesprawiedliwości i nierówności obecnej zarówno w powszechnych zachowaniach, jak i rozwiązaniach systemowych. Obejmuje to dostęp do władzy i jej nierówny podział, jak również podział bogactw i zasobów naturalnych zarówno wewnątrz państw, jak i między nimi. Powinni oni zrozumieć niektóre z przyczyn nierówności i zastanowić się nad tym, jak wydarzenia z przeszłości wpłynęły na lokalne i globalne problemy, które mają miejsce obecnie. Powinni zdawać sobie sprawę z tego, jak nierówności wpływają na godność i jakość ludzkiego życia oraz na stan planety.

Czy uwzględniasz wpływ środowiskowy i społeczny działalności twojej drużyny związany z np. transportem czy gospodarką odpadami?

Nasze działania są bardziej świadome globalnie, gdy pamiętamy o naszym śladzie wodnym oraz węglowym i ekologicznym.

 

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy zdają sobie sprawę z tego, że to, w jaki sposób dzielimy się i korzystamy z zasobów Ziemi, wpływa na zdrowie planety i każdego, z kim je dzielimy – teraz i w przyszłości. Rozpoznają nierówność śladu ekologicznego pomiędzy różnymi regionami świata. Rozumieją to, że w naszych relacjach z Ziemią musimy uznać, że jej zasoby są ograniczone oraz uznać prawa człowieka obejmujące wszystkich ludzi. Aktywnie wspierają zrównoważony styl życia, który zachowuje zdrowie planety dla przyszłych pokoleń.

Czy uwzględniasz kryteria etyczne podczas szukania potencjalnych partnerów, sponsorów lub grantodawców?

Kiedy znajdujemy partnerów do współpracy, dowiadujemy się, jaki mają system wartości i czy jest on zbieżny z naszym. Nie ma twardych zasad dotyczących wyboru partnerów i sponsorów. Ważne jest jednak, żeby przedyskutować nasze priorytety i zachowywać wartości.

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy rozumieją, że ludzie, miejsca, gospodarki i środowiska naturalne są połączone i wzajemnie od siebie zależne. Rozumieją, że te współzależności wpływają na relacje lokalnie i globalnie, zostały ukształtowane przez historię i będą kształtować przyszłość. Mają świadomość tego, że codzienne wybory i działania mają jednocześnie zamierzony i niezamierzony wpływ na życie innych oraz na środowisko zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Zadania czekające na Ciebie

 • Poczujcie niedobór

  W odpowiedzialny sposób postaw swoją drużynę w sytuacji niedoboru – snu, pożywania, ciepła. Zastanówcie się, ile tak naprawdę z tych rzeczy potrzebujecie? Co to znaczy „za dużo“? Jaka jest różnica pomiędzy tym, ile potrzebujesz, a tym, ile tego naprawdę zużywasz?

 • Zredukuj odpady

  Regularnie zadawaj sobie pytanie – szczególnie na wyjazdach harcerskich – gdzie lądują nasze śmieci? Czy możemy ich produkować mniej? Nie używaj jednorazowych naczyń.  Niech każdy z was przyniesie swój ulubiony kubek, będzie nawet łatwiej rozróżnić swój!

 • Góry rzeczy

  Wybierz jedną z rzeczy codziennego użytku (plastikowa torba, telefon, coś z bawełny) i oblicz konsumpcję tego czegoś w twojej drużynie w czasu jakimś okresie. Zastanówcie się razem nad efektem waszej konsumpcji i produkcji tego dobra dla środowiska.

 • Drukuj mniej

  Drukuj rzeczy, tylko wtedy, kiedy naprawdę jest to potrzebne. Korzystaj z druku dwustronnego i papieru ekologicznego lub korzystaj z papieru, którego jedna strona była już wykorzystana do innego celu, np. rysowania.