Κατανάλωση και χρηματοδότηση

Τι κριτήρια λαμβάνετε υπόψη όταν αναζητάτε αγαθά, τρόφιμα, περιουσιακά στοιχεία ή υπηρεσίες;

Εκτός από την αγορά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αποκτάτε πράγματα και τρόφιμα. Και τα πράγματα φτιάχνονται και τα τρόφιμα καλλιεργούνται υπό διαφορετικές συνθήκες. Μέσω της καταναλωτικής επιλογής μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό που θεωρούμε σωστό αναφορικά με το περιβάλλον και τις και τις εργασιακές συνθήκες των ανθρώπων που καλλιεργούν τρόφιμα ή παράγουν πράγματα για μας.

Συζητήστε τις ερωτήσεις και αξιολογήστε την ενωμοτία σας: κατονομάστε τι κάνετε ήδη, αξιολογήστε το σε κλίμακα από το 1 έως το 6 (1=μόνο τυχαία, 6=συστηματικά και τακτικά). Βάσει των απαντήσεών σας, η Πυξίδα θα σας δώσει κάποιες συμβουλές για βελτίωση.

Εκτύπωσε την αίτησηγια να εργαστείς εκτός σύνδεσης με την ενωμοτία σου.

Προσπαθείτε να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωσή σας;

Λόγω της τρέχουσας καταναλωτικής συμπεριφοράς μας, εξαντλούμε τους φυσικούς πόρους μας πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να αντικατασταθούν. Κάθε χρόνο, η ταχύτητα με την οποία συμβαίνει αυτό αυξάνεται. Η προτυποποίηση των επιλογών μας ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση για τον αντίκτυπο του τρόπου ζωής μας και των καταναλωτικών συνηθειών μας στο περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους να κάνουν εμπεριστατωμένες και καλύτερες επιλογές.

Αυτός ο τομέας ενθαρρύνει τη δεξιότητα

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι και Οδηγοί εκτιμούν ότι ο τρόπος με τον οποίο μοιραζόμαστε και χρησιμοποιούμε τους πόρους της Γης επηρεάζει την υγεία του πλανήτη και όλων εκείνων με τους οποίους τον μοιραζόμαστε -τώρα και στο μέλλον. Αναγνωρίζουν την ανισότητα του οικολογικού αποτυπώματος μεταξύ διαφορετικών περιοχών του κόσμου. Εκτιμούν ότι οι σχέσεις μας με τη Γη χρειάζεται να αναγνωρίζουν τα όρια των πεπερασμένων πόρων και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων. Στηρίζουν ενεργά έναν αειφορικό τρόπο ζωής, που διατηρεί έναν υγιή πλανήτη για τις μελλοντικές γενεές.

Αναζητά η ενωμοτία σας εναλλακτικούς τρόπους απόκτησης αγαθών εκτός από το να τα αγοράζει καινούργια;

Ο δανεισμός, η επανάχρηση ή η "ανταλλαγή" υπηρεσιών είναι όλοι εναλλακτικοί τρόποι εξεύρεσης των πραγμάτων που χρειαζόμαστε. Αυτό ελαχιστοποιεί το οικολογικό μας αποτύπωμα και αναπτύσσει τις δεξιότητες συνεργασίας και συμμετοχής μας.

Αυτός ο τομέας ενθαρρύνει τη δεξιότητα

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι και Οδηγοί εκτιμούν ότι ο τρόπος με τον οποίο μοιραζόμαστε και χρησιμοποιούμε τους πόρους της Γης επηρεάζει την υγεία του πλανήτη και όλων εκείνων με τους οποίους τον μοιραζόμαστε -τώρα και στο μέλλον. Αναγνωρίζουν την ανισότητα του οικολογικού αποτυπώματος μεταξύ διαφορετικών περιοχών του κόσμου. Εκτιμούν ότι οι σχέσεις μας με τη Γη χρειάζεται να αναγνωρίζουν τα όρια των πεπερασμένων πόρων και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων. Στηρίζουν ενεργά έναν αειφορικό τρόπο ζωής, που διατηρεί έναν υγιή πλανήτη για τις μελλοντικές γενεές.

Σκέφτεστε τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο του τρόπου με τον οποίο φτιάχνονται τα πράγματα πριν τα αγοράσετε;

Κάνουμε επιλογές ως προς το τι αγοράζουμε και θα έπρεπε να προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις επιλογές όσο πιο συνειδητά και υπεύθυνα γίνεται. Αυτά που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι: το περιβάλλον, το δίκαιο εμπόριο και τις εργασιακές συνθήκες των εργατών στη αλυσίδα εφοδιασμού.

Αυτός ο τομέας ενθαρρύνει τη δεξιότητα

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι και Οδηγοί γνωρίζουν την αδικία και την ανισότητα που υπάρχει τόσο στις συμπεριφορές όσο και στα συστήματα. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσβαση και την άνιση κατανομή της δύναμης, του πλούτου και των φυσικών πόρων τόσο στο εσωτερικό όσο και μεταξύ των χωρών. Πρέπει να κατανοούν κάποιες από τις αιτίες της ανισότητας και να σκέφτονται πώς έχουν επηρεάσει τα περασμένα γεγονότα τα τρέχοντα τοπικά και παγκόσμια προβλήματα. Πρέπει να γνωρίζουν τον αντίκτυπο της ανισότητας στην αξιοπρέπεια και στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων και στην υγεία του πλανήτη.

Σκέφτεστε τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της ενωμοτίας σας, π.χ. μετακινήσεις και διαχείριση αποβλήτων;

Αν έχουμε στο νου μας το υδατικό, ανθρακικό και οικολογικό αποτύπωμά μας μπορούμε να παίρνουμε εμπεριστατωμένες αποφάσεις για τις δραστηριότητες της ενωμοτίας μας.

Αυτός ο τομέας ενθαρρύνει τη δεξιότητα

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι και Οδηγοί εκτιμούν ότι ο τρόπος με τον οποίο μοιραζόμαστε και χρησιμοποιούμε τους πόρους της Γης επηρεάζει την υγεία του πλανήτη και όλων εκείνων με τους οποίους τον μοιραζόμαστε -τώρα και στο μέλλον. Αναγνωρίζουν την ανισότητα του οικολογικού αποτυπώματος μεταξύ διαφορετικών περιοχών του κόσμου. Εκτιμούν ότι οι σχέσεις μας με τη Γη χρειάζεται να αναγνωρίζουν τα όρια των πεπερασμένων πόρων και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων. Στηρίζουν ενεργά έναν αειφορικό τρόπο ζωής, που διατηρεί έναν υγιή πλανήτη για τις μελλοντικές γενεές.

Χρησιμοποιείτε ηθικά κριτήρια όταν αναζητάτε πιθανούς εταίρους, χορηγούς και δωρητές;

Όταν βρίσκουμε άλλες οργανώσεις για συνεργασία μαθαίνουμε τις αξίες τους και αν είναι συμβατές με αυτές της ενωμοτίας μας. Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες για τις ηθικές αποφάσεις που αφορούν τους χορηγούς και τους εταίρους. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι να συζητάμε τις προτεραιότητές μας και να διατηρούμε την ακεραιότητά μας.

Αυτός ο τομέας ενθαρρύνει τη δεξιότητα

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι και Οδηγοί αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι, οι τόποι, οι οικονομίες και τα περιβάλλοντα αλληλοσυνδέονται και είναι αλληλοεξαρτώμενα. Κατανοούν ότι αυτές οι αλληλεξαρτήσεις επηρεάζουν τις σχέσεις τοπικά και παγκόσμια, έχουν διαμορφωθεί από την ιστορία και θα διαμορφώσουν το μέλλον. Γνωρίζουν ότι οι καθημερινές επιλογές και δράσεις έχουν σκόπιμες και μη επιδράσεις στη ζωή των άλλων και στο περιβάλλον τόσο τοπικά όσο και παγκόσμια.

Αυτές οι εργασίες σε περιμένουν

 • Βιώστε μια έλλειψη

  Εκθέστε την ενωμοτία σας σε κάποια ταλαιπωρία, όπως πείνα, κρύο, έλλειψη ύπνου κτλ. Αναλογιστείτε αυτό: πόσο από αυτό που χάνετε θα σας αρκούσε; Τι θα ήταν υπερβολικό; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που χρειάζεστε, δηλαδή της τρέχουσας κατάστασής σας, όπου σας λείπει κάτι, και της κανονικής σας κατάστασης; Πόσα χρειάζεστε πραγματικά;

 • Μειώστε το νερό

  Ρωτάτε τους εαυτούς σας τακτικά -ειδικά στις θερινές κατασκηνώσεις και εκδηλώσεις- "Πού καταλήγουν τα απόβλητά μας; Πώς μπορούμε να δημιουργούμε λιγότερα απόβλητα;" Π.χ. χρησιμοποιείτε επαναχρησιμοποιούμενα κύπελλα  αντί για πλαστικά ή χάρτινα όταν οργανώνετε μια εκδήλωση. Ο καθένας σας μπορεί να φέρει το αγαπημένο του κύπελλο, έτσι θα ξέρετε πάντα ποιο είναι το δικό σας και θα το προσέχετε ιδιαίτερα.

 • Βουνά από πράγματα

  Επιλέξτε κάποιο καθημερινό αντικείμενο (π.χ. πλαστικές σακούλες, βαμβακερά προϊόντα, κινητά τηλέφωνα) και υπολογίστε τη συνολική κατανάλωση αυτού του αντικειμένου από όλα τα μέλη της ενωμοτίας σας για ένα χρονικό διάστημα (χρόνο, εβδομάδα). Ερευνήστε τον αντίκτυπο αυτής της κατανάλωσης –και της παραγωγής του αντικειμένου– στο περιβάλλον. Ρωτήστε: Τι κάνουμε με αυτό;

 • Εκτυπώνετε έξυπνα

  Εκτυπώνετε μόνο αν είναι πραγματικά απαραίτητο, εκτυπώνετε και από τις δύο όψεις, προτιμάτε ανακυκλωμένο χαρτί ή πάρτε χαρτί που έχει εκτυπωθεί μόνο από τη μία πλευρά και χρησιμοποιήστε το για άλλο σκοπό όπως για να σχεδιάσετε.