Spotreba a financie

Aké kritéria zvažujete, keď získavate materiál, potraviny alebo služby?
Okrem nakupovania existujú rôzne spôsoby získavania vecí a potravín. A existujú rôzne podmienky, za ktorých sú veci produkované. Spotrebiteľskými voľbami môžeme ovplyvňovať životné prostredie a dôstojné pracovné podmienky ľudí, ktorí pre nás niečo pestujú či vyrábajú.

Vyhodnoťte sa v niekoľkých otázkach na škále 1-6 (1=veľmi slabé, skôr náhodné, 6=systematické a frekventované). Na základe vašich odpovedí vám kompas navrhne tipy, čo by ste mohli so svojím oddielom zlepšiť.

Dotazník si môžete vytlačiť a pohodlne vyplniť so svojím oddielom.

Snažíte sa minimalizovať vašu spotrebu

Pri našich súčasných vzorcoch spotreby využívame naše prírodné zdroje rýchlejšie, ako sa môžu obnovovať. Každým rokom sa táto rýchlosť zvyšuje. Modelovanie vašich rozhodnutí zvyšuje povedomie o vplyve nášho životného štýlu a vzorcoch spotreby na životné prostredie, a tým pomáha mladým ľudom prijímať informované a lepšie rozhodnutia.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skaut/ka uznáva, že spôsob, akým zdieľame a využívame zdroje Zeme ovplyvňuje zdravie planéty a všetkých, s ktorými ich zdieľame - teraz aj do budúcnosti. Uvedomuje si, že rôzne regióny sveta majú nerovnú ekologickú stopu. Uznáva, že náš vzťah so Zemou musí zohľadniť obmedzené zdroje a ľudské práva všetkých. Aktívne podporuje udržateľný životný štýl, ktorý zachováva zdravú planétu pre budúce generácie.

Obstaráva niekedy váš oddiel nejaké veci iným spôsobom, ako nákupom nových

Požičiavať, používať veci z druhej ruky, alebo „vymieňať” je alternatíva k nakupovaniu. Všetky tieto možnosti znižujú našu ekologickú stopu a rozvíjajú zručnosti spolupráce a spoluúčasti.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skaut/ka uznáva, že spôsob, akým zdieľame a využívame zdroje Zeme ovplyvňuje zdravie planéty a všetkých, s ktorými ich zdieľame - teraz aj do budúcnosti. Uvedomuje si, že rôzne regióny sveta majú nerovnú ekologickú stopu. Uznáva, že náš vzťah so Zemou musí zohľadniť obmedzené zdroje a ľudské práva všetkých. Aktívne podporuje udržateľný životný štýl, ktorý zachováva zdravú planétu pre budúce generácie.

Predtým, ako niečo kúpite, zvažujete sociálne a environmentálne dopady výroby produktu?

Rozhodujeme sa o tom, čo nakupujeme, a mali by sme sa snažiť robiť tieto rozhodnutia čo najviac vedome a zodpovedne. Témy na premýšľanie: životné prostredie, spravodlivý obchod, pracovné podmienky robotníkov v dodávateľskom reťazci.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti sú si vedomí nespravodlivosti a nerovnosti v správaní aj v systémoch. To zahŕňa prístup a nerovné rozdelenie moci, bohatstva a prírodných zdrojov v rámci krajín aj medzi jednotlivými krajinami. Chápu niektoré z príčin nerovnosti a uvažujú o tom, ako minulé udalosti ovplyvnili súčasné lokálne a globálne problémy. Mali by si byť vedomí dopadov nerovnosti na dôstojnosť a kvalitu života ľudí a zdravie planéty.

Zohľadňujete environmentálne a spoločenské dopady činnosti vášho oddielu (napr. doprava, nakladanie s odpadom)?

Pokiaľ zohľadňujeme našu vodnú stopu, uhlíkovú stopu a ekologickú stopu, môžeme robiť o aktivitách nášho oddielu informované rozhodnutia.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti uznávajú, že spôsob, akým zdieľame a využívame zdroje Zeme ovplyvňuje zdravie planéty a všetkých, s ktorými ich zdieľame - teraz aj do budúcnosti. Uvedomujú si, že rôzne regióny sveta majú rozdielnu ekologickú stopu. Uznávajú, že náš vzťah so Zemou musí zohľadniť obmedzené zdroje a ľudské práva všetkých. Aktívne podporujú udržateľný životný štýl, ktorý zachováva zdravú planétu pre budúce generácie.

Zvažujete etické kritériá pri hľadaní potenciálnych partnerov, sponzorov a darcov?

Keď hľadáme ďalšie organizácie, s ktorými môžeme spolupracovať, zisťujeme aké majú hodnoty a či sú v súlade s hodnotami nášho oddielu. Neexistujú žiadne striktné kritériá pre etické rozhodovanie týkajúce sa sponzorov a partnerov; dôležitá je naša vlastná diskusia o našich prioritách a zachovanie integrity.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti si uvedomujú, že ľudia, miesta, ekonomiky a prostredia sú vzájomne prepojené a vzájomne závislé. Chápu, že táto vzájomná závislosť má dopad na vzťahy v lokálnom i globálnom meradle. Táto vzájomná závislosť sa tvarovala minulosťou a bude tvarovať budúcnosť. Vodcovia sú si vedomí, že každodenné rozhodnutia majú zamýšľané a nezamýšľané dôsledky pre životy druhých a pre životné prostredie, a to lokálne a globálne.

Po dokončení dotazníka vás čakajú aj tieto úlohy

 • Zažite nedostatok

  Umožnite svojmu oddielu zakúsiť nepohodlie ako hlad, zima, nedostatok spánku, atď. Reflexiu potom zamerajte na tieto otázky: „Koľko z toho, čo ti chýba, by ti stačilo?“ „Čo by bolo už príliš veľa?“ „Aký je rozdiel medzi tým, čo potrebuješ – napr. v tvojej súčasnej situácii nedostatku - a tvojim normálnym stavom?“ „Koľko skutočne potrebuješ?“

 • Obmedzte odpad

  Pravidelne sa sami seba pýtajte - obzvlášť na letných táboroch a akciách – „Kde končí náš odpad?“ „Ako ho môžeme vyprodukovať menej?“. Keď organizujete akciu použite hrnčeky, ktoré je možné používať opätovne, radšej ako plastové či papierové poháre. Každý z vás môže priniesť svoj obľúbený hrnček, takže vždy budete vedieť, ktorý komu patrí a budete si naň tak dávať väčší pozor.

 • Hory vecí

  Vyberte nejaký predmet každodennej potreby (napr. plastové tašky, výrobky z bavlny, mobilné telefóny) a spočítajte celkovú spotrebu týchto vecí za všetkých členov vášho oddielu za určitý čas (rok, týždeň). Preskúmajte dopad tejto spotreby - a produkcie predmetov - na životné prostredie. Položte si otázku: „Čo s tým urobíme?“

 • Tlačte úsporne

  Tlačte len ak je to nutné, tlačte obojstranne, dajte prednosť recyklovanému papieru alebo použite papier, ktorého jedna strana je už potlačená na iný účel, napríklad na kreslenie.