Potrošnja in finance

Na katere stvari ste pozorni, ko načrtujete nakup stvari, hrane, najem prostora oz. ko se odločate za neko storitev?

Hrano in dobrine, narejene oz. pridelane v različnih pogojih, lahko kupimo, lahko pa si jih zagotovimo tudi kako drugače. Z odgovornimi potrošniškimi navadami in odločitvami lahko podpiramo etično proizvodnjo in pridelavo, ki temelji na ohranjanju okolja in zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev delavcev, ki pridelujejo hrano in izdelujejo stvari za nas.

Razpravljajte o vprašanjih in ocenite svojo skavtsko skupino: dosedanje dejavnosti ocenite glede na to, kako pogosto jih izvajate z oceno 1-6 (1=občasno, 6=sistematično in pogosto). Na podlagi odgovorov vam bo kompas ponudil nekaj predlogov, kako izboljšati oceno.

Natisni obrazec za delo s skavtsko skupino brez uporabe spleta.

Ali si prizadevate zmanjšati potrošnjo?

Naše potrošniške navade povzročajo prekomerno izkoriščanje naravnih virov. Posledice naših dejanj so zato vsako leto hujše. Z osveščanjem o pravih izbirah in vplivu našega življenjskega sloga ter potrošniških navad na okolje mladim pomagamo  sprejemati informirane in odgovorne odločitve.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Skavti in skavtinje razumejo, kako načini delitve in izkoriščanja zemeljskih virov vplivajo na zdravje planeta in soljudi ne samo v sedanjosti, ampak tudi kakšen vpliv bodo imeli v prihodnosti. Prepoznajo neenakost v ekološkem odtisu med različnimi deli sveta. Razumejo, da mora naš odnos do zemlje temeljiti na spoštovanju omejitev končnih virov in človekovih pravic za vse ljudi. Zato se aktivno zavzemajo za trajnostni način življenja, ki ohranja zdravje planeta prihodnjim rodovom.

Ali si vaša skavtska skupina prizadeva nadomestiti konvencionalne nakupovalne navade z alternativami?

Stvari ki jih potrebujemo, lahko dobimo z izposojo, ponovno uporabo ali izmenjavo storitev in blaga. Z naštetimi alternativami zmanjšujemo svoj ekološki odtis in razvijamo sposobnost sodelovanja in udejstvovanja.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Skavti in skavtinje razumejo, kako načini delitve in izkoriščanja zemeljskih virov vplivajo na zdravje planeta in soljudi ne samo v sedanjosti, ampak tudi kakšen vpliv bodo imeli v prihodnosti. Prepoznajo neenakost v ekološkem odtisu med različnimi deli sveta. Razumejo, da mora naš odnos do zemlje temeljiti na spoštovanju omejitev končnih virov in človekovih pravic za vse ljudi. Zato se aktivno zavzemajo za trajnostni način življenja, ki ohranja zdravje planeta prihodnjim rodovom.

Ali pred nakupom razmislite o okoljskih in družbenih posledicah proizvodnih procesov?

Pomembno je, da si pri nakupovanju prizadevamo biti čimbolj zavedni in odgovorni potrošniki. Naši nakupi morajo odražati našo skrb za okolje, pravice delavcev in delovne pogoje v celotni oskrbovalni verigi.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Vodje skavtov in skavtinj se zavedajo nepravičnosti in neenakosti, prisotnih v vedenjskih vzorcih in v sistemu. Slednji vključuje neenakomerno razporeditev in dostop do moči, bogastva in naravnih virov med državami ter znotraj njih. Vodje skavtov in skavtinj morajo poznati vzroke za neenakost in razmišljati o tem, kako so pretekli dogodki vplivali na sedanje lokalne in globalne probleme. Morajo se zavedati vpliva neenakosti na dostojanstvo in kakovost življenja ljudi ter na zdravje planeta.

Ali upoštevate okoljske in družbene vplive vaših dejavnosti, kot sta prevoz in odlaganje odpadkov?

Če upoštevamo vodni, ogljični in ekološki odtis, lahko sprejemamo informirane odločitve o dejavnostih svoje skavtske skupine.

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Skavti in skavtinje razumejo, kako načini delitve in izkoriščanja zemeljskih virov vplivajo na zdravje planeta in soljudi ne samo v sedanjosti, ampak tudi kakšen vpliv bodo imeli v prihodnosti. Prepoznajo neenakost v ekološkem odtisu med različnimi deli sveta. Razumejo, da mora naš odnos do zemlje temeljiti na spoštovanju omejitev končnih virov in človekovih pravic za vse ljudi. Zato se aktivno zavzemajo za trajnostni način življenja, ki ohranja zdravje planeta prihodnjim rodovom.

Ali iščete morebitne partnerje, pokrovitelje in donatorje na podlagi ujemanja vrednot?

Ko iščemo organizacije, s katerimi želimo sodelovati, spoznavamo njihove vrednote, ki se morajo skladati z vrednotami skavtske skupine. Ker ni strogih pravil, ki bi določala izbor partnerjev in pokroviteljev, ustrezen izbor določajo naše prioritete in doslednost.  

Ta del spodbuja razvijanje naslednje kompetence

Vodje skavtov in skavtinj prepoznajo medsebojno odvisnost in povezanost ljudi, krajev, gospodarstev in okolij. Razumejo, da soodvisnost vpliva na odnose tako na lokalni kot tudi na globalni ravni, da jo je izoblikovala zgodovina ter da bo oblikovala prihodnost. Zavedajo se, da vsakdanje odločitve in dejanja, namerno ali nenamerno, vplivajo na življenje soljudi in okolje, tako lokalno kot tudi globalno.

Naslednje naloge

 • Soočite se s pomanjkanjem

  Izpostavite svojo skavtsko skupino položaju, v katerem bodo člani čutili neudobje zaradi lakote, mraza, pomanjkanja spanja ipd. Razmislijo naj o tem, koliko stvari zares potrebujejo v normalnih okoliščinah. Kdaj vedo, da jih imajo preveč? Kako ločijo potrebe, ki izhajajo iz njihovega trenutnega pomanjkanja, od potreb, ki jih imajo v normalnih okoliščinah? Koliko dobrin resnično potrebujejo?
 • Zmanjšajte količino odpadkov

  Zlasti na poletnih taborih in prireditvah se vprašajte, kje pristanejo vaši odpadki. Kako lahko zmanjšate količino smeti? Na prireditvah denimo uporabljajte lončke za večkratno uporabo namesto plastičnih ali papirnatih. Vsak naj prinese svoj najljubši lonček ali skodelico, zato da jih med seboj ne zamešate in poškodujete.
 • Gore smeti

  Ugotovite, kako pogosto uporabljate nekatere vsakdanje predmete (npr. plastične vrečke, izdelke iz bombaža, mobilne telefone ipd.). Ko izračunate stopnjo porabe/uporabe za določeno obdobje, raziščite še, kako potrošnja in proizvodni proces vplivata na okolje. Vprašajte se o tem, kako lahko sami pripomorete k zmanjšanju potrošnje.

 • Tiskajte preudarno

  Izogibajte se tiskanju oziroma tiskajte obojestransko in na recikliran papir ali porabite liste papirja, ki so z ene strani že potiskani.