Sposób komunikacji w drużynie

Jak wyglądają relacje i komunikacja między członkami twojej drużyny?

Forma komunikacji, którą widzą dzieci staje się dla nich wzorem tego, jak ludzie komunikują się ze sobą na świecie oraz wpływa na to, jak będą postępować z innymi jako ludzie dorośli i jak świat będą tworzyć. Dowiedz się, jaki wzór komunikacji tworzysz w swojej drużynie.

Przedyskutuj i podsumuj swoje odpowiedzi razem ze swoją drużyną. Napiszcie, co już robicie. Oceńcie to w skali od 1 do 6 (1 - przez przypadek, 6 - systematycznie i świadomie). Korzystając z waszych odpowiedzi, Kompas zaoferuje wam kilka wskazówek odnośnie tego, jak się rozwijać.

Wydrukuj aby pracować z drużyną na podstawie tego dokumentu.

Czy w twojej drużynie komunikujecie się z sobą z szacunkiem i uszanowaniem praw jednostki?

Komunikacja oparta na obustronnym szacunku jest podstawą, jeśli chcemy wychować ludzi, którzy w przyszłości będą szanować inne poglądy oraz sposoby życia i zachowania. Działania w tym kierunku warto połączyć z tematyką praw człowieka. 

Instruktorzy harcerscy są świadomi niesprawiedliwości i nierówności obecnej zarówno w powszechnych zachowaniach, jak i rozwiązaniach systemowych. Obejmuje to dostęp do władzy i jej nierówny podział, jak również podział bogactw i zasobów naturalnych zarówno wewnątrz państw, jak i między nimi. Powinni oni zrozumieć niektóre z przyczyn nierówności i zastanowić się nad tym, jak wydarzenia z przeszłości wpłynęły na lokalne i globalne problemy, które mają miejsce teraz. Powinni zdawać sobie sprawę z tego, jak nierówności wpływają na godność i jakość ludzkiego życia oraz na stan planety.

Czy młodzi ludzie są zaangażowani w proces rozwiązywania konfliktów w drużynie?

Z odpowiednią pomocą instruktorów, a następnie swoich rówieśników, harcerze mogą nabyć zdolność do aktywnego uczestniczenia w rozwiązywaniu konfliktów. Pomaga to w braniu odpowiedzialności za swoje czyny, byciu świadomym konsekwencji i radzenia sobie z nimi. Harcerze powinni postrzegać konflikt jako szansę na pozytywną zmianę. 

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy dostrzegają, że istnieją konflikty na rozmaitych poziomach: międzynarodowym, obywatelskim, wspólnotowym i międzyludzkim. Uznają istnienie ciągłej potrzeby rozwijania zasad, praw, zwyczajów i systemów, które wszyscy ludzie uznają jako racjonalne i sprawiedliwe. Poszukują zróżnicowanych strategii rozwiązywania konfliktów zarówno z perspektywy siebie jako jednostki społecznej, jak i instruktora harcerskiego. Doceniają to, że konflikt jest zjawiskiem naturalnym, które może być okazją do pozytywnej zmiany.

Czy jako lider i wzór do naśladowania zachęcasz członków drużyny do podejmowania działań społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych?

Instruktorzy harcerscy szukają okazji do promowania idei globalnego obywatelstwa jako pozytywnej zmiany. Sami są tego przykładem, cytując Gandhiego: bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie.

W tej części rozwijasz wartość

Instruktorzy harcerscy są świadomi, że mogą być przyczyną pozytywnej zmiany oraz mogą pracować z innymi, by uczynić świat bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym miejscem. Dokonują świadomych wyborów oraz są świadomi tego, jak te wybory mogą wpłynąć na innych oraz na stan planety. Udzielają się w społeczności na każdym poziomie, od lokalnego do globalnego. Aktywnie wspierają młodych ludzi w podejmowaniu świadomych wyborów opartych na krytycznej ocenie możliwości (pozostając otwartymi na nowe) oraz budowaniu umiejętności i pewności siebie w działaniu na ich podstawie w ich codziennym życiu.

Zadania czekające na Ciebie

 • Słuchanie i opowiadanie z szacunkiem

  Na podstawie obserwacji zbiórek twojej drużyny odpowiedz na pytanie: czy każdy jest tak samo skupiony na zbiórce? Czy słuchasz harcerzy z szacunkiem? Kto mówi bardzo dużo, a kto w ogóle się nie odzywa? Kto często przerywa? Czy podczas dyskusji każdy ma takie same szanse na wypowiedź? Dodatkowo, możesz poprosić jednego z harcerzy, żeby także był obserwatorem i zastanowił się nad powyższymi pytaniami.

 • Komunikacja bez przemocy

  Przeprowadź warsztat z komunikacji bez przemocy lub zaproś na zbiórkę eksperta z tej dziedziny (pamiętaj, że przemoc istnieje nie tylko w wymiarze fizycznym).

 • Regulamin

  Stwórzcie w drużynie regulamin dyskusji i starajcie się go przestrzegać.  Warto umieścić go w widocznym miejscu, aby każdy harcerz mógł z niego skorzystać. Uzgodnijcie razem, jakie są konsekwencje nieprzestrzegania zasad.

 • Aktualizuj zasady

  Co pół roku przedyskutujcie czy ustalone zasady potrzebują zmian. Jeśli którakolwiek z zasad nie jest respektowana, zastanówcie się, czy nadal jej potrzebujecie i z czego wynika fakt jej nieprzestrzegania? Następnie wypracujcie nową zasadę, która będzie odpowiadała na pierwotną potrzebę.  Może się zdarzyć, że niektóre z zasad nie będą już w ogóle potrzebne.