Τρόπος επικοινωνίας και συμπεριφοράς μέσα στην ομάδα των προσκόπων και των οδηγών

Πώς επικοινωνείτε και αλληλεπιδράτε μέσα στην προσκοπική ενωμοτία σας;

Ο τρόπος επικοινωνίας που βλέπουν τα παιδιά γίνεται το πρότυπό τους για το πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι στον κόσμο και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούν ως ενήλικες και τι είδους κόσμο θα δημιουργήσουν. Εξερευνήστε τι είδους μοτίβα δημιουργείτε για αυτά στην ενωμοτία.

Συζητήστε τις ερωτήσεις και αξιολογήστε την ενωμοτία σας: κατονομάστε τι κάνετε ήδη, αξιολογήστε το σε κλίμακα από το 1 έως το 6 (1=μόνο τυχαία, 6=συστηματικά και τακτικά). Βάσει των απαντήσεών σας, η Πυξίδα θα σας δώσει κάποιες συμβουλές για βελτίωση.

Εκτύπωσε την αίτησηγια να εργαστείς εκτός σύνδεσης με την ενωμοτία σου.

Επικοινωνείτε με σεβασμό αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα κάθε ατόμου στην ενωμοτία σας;

Η μίμηση επικοινωνίας με σεβασμό στηρίζει την ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, που μεγαλώνοντας θα έχουν σεβασμό για τους πολλούς και διάφορους τρόπους τρόπους σκέψης, ζωής και συμπεριφοράς. Είναι χρήσιμο να το βλέπουμε αυτό μέσω του φακού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτός ο τομέας ενθαρρύνει τη δεξιότητα

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι και Οδηγοί γνωρίζουν την αδικία και την ανισότητα που υπάρχει τόσο στις συμπεριφορές όσο και στα συστήματα. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσβαση και την άνιση κατανομή της δύναμης, του πλούτου και των φυσικών πόρων τόσο στο εσωτερικό όσο και μεταξύ των χωρών. Πρέπει να κατανοούν κάποιες από τις αιτίες της ανισότητας και να σκέφτονται πώς έχουν επηρεάσει τα περασμένα γεγονότα τα τρέχοντα τοπικά και παγκόσμια προβλήματα. Πρέπει να γνωρίζουν τον αντίκτυπο της ανισότητας στην αξιοπρέπεια και στην ποιότητα της ζωής των ανθρώπων και στην υγεία του πλανήτη.

Οι νέοι εμπλέκονται ενεργά στην επίλυση συγκρούσεων μέσα στην ενωμοτία με τρόπο ανοιχτό σε όλους;

Με τη στήριξη του βαθμοφόρου, και αργότερα των άλλων μελών, Πρόσκοποι και Οδηγοί μπορούν να μάθουν πολλά με το να εμπλέκονται ενεργά στην επίλυση συγκρούσεων. Μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους, να γνωρίζουν τις συνέπειες και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών. Βλέποντας τη σύγκρουση ως ευκαιρία για μάθηση και αλλαγή, μπορούν να γίνουν ικανοί ειρηνοποιοί.

Αυτός ο τομέας ενθαρρύνει τη δεξιότητα

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι και Οδηγοί αναγνωρίζουν ότι συγκρούσεις υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα: διεθνές, πολιτικό, κοινοτικό και διαπροσωπικό. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχει συνεχής ανάγκη για ανάπτυξη κανόνων, νόμων, ηθών και συστημάτων που να αποδέχονται όλοι οι άνθρωποι ως λογικά και δίκαια. Αναζητούν μια ποικιλία στρατηγικών για να επιλύουν συγκρούσεις ως άτομα και ως βαθμοφόροι Πρόσκοποι/Οδηγοί με τρόπο ανοιχτό σε όλους. Εκτιμούν το γεγονός ότι η σύγκρουση είναι ένα φυσικό φαινόμενο και μπορεί να προσφέρει ευκαιρία για θετική αλλαγή.

Ως βαθμοφόρος και πρότυπο, ενθαρρύνεις την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά μέσα στην ενωμοτία;

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι αναζητούν ευκαιρίες να προωθήσουν την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και τη θετική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου και στην ιδιωτική τους ζωή. Ζουν σύμφωνα με τη ρήση του Γκάντι: "Γίνε η αλλαγή που θα ήθελες να δεις".

Αυτός ο τομέας ενθαρρύνει τη δεξιότητα

Οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι και Οδηγοί γνωρίζουν ότι μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή και να δουλέψουν με άλλους για να κάνουν τον κόσμο ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέρος. Κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές και γνωρίζουν πώς μπορούν αυτές οι επιλογές να επηρεάσουν τους άλλους και την υγεία του πλανήτη. Συμμετέχουν στην κοινότητα σε ένα εύρος επιπέδων, από το τοπικό ως το παγκόσμιο. Στηρίζουν ενεργά τους νέους ανθρώπους έτσι ώστε να κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές βασισμένες σε κριτική αξιολόγηση των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους και να αποκτήσουν δεξιότητες και αυτοπεποίθηση ώστε να λειτουργούν βάσει αυτών των επιλογών στη ζωή τους.

Αυτές οι εργασίες σε περιμένουν

 • Να ακούτε και να μιλάτε με σεβασμό

  Παρατηρήστε τις συναντήσεις σας και εστιάστε σε αυτές τις ερωτήσεις: Δίνετε σε όλους την ίδια προσοχή; Ακούτε με σεβασμό; Ποιος μιλάει πολύ και ποιος είναι σιωπηλός; Ποιος διακόπτεται συχνά; Στη διάρκεια των συζητήσεων, δίνετε σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες να μιλήσουν; Για μια από τις συναντήσεις σας, μπορεί να ζητήσετε από ένα μέλος της ενωμοτίας να είναι παρατηρητής και να κάνει σχολιασμό στην ομάδα στο τέλος της συζήτησης.

 • Μη βίαιη επικοινωνία

  Πραγματοποιήστε ένα εργαστήριο για τη μη βίαιη επικοινωνία ή καλέστε έναν ειδικό να το κάνει.

 • Οι κανόνες πρέπει να ακολουθούνται

  Ως ομάδα, δημιουργήστε κανόνες μέσα από κοινή συζήτηση που θα προσπαθήσετε όλοι να ακολουθείτε. Μπορεί να τους έχετε κολλημένους στον τοίχο, έτσι ώστε κάθε μέλος της ομάδας να μπορεί να τους βλέπει και να αναλαμβάνει ευθύνη γι' αυτούς. Ξεκαθαρίστε ποιες είναι οι συνέπειες της έλλειψης σεβασμού στους κανόνες. Συμφωνήστε μαζί τι πρέπει να κάνετε αν οι κανόνες δε γίνουν σεβαστοί.

 • Αναθεωρήστε τους κανόνες

  Κάθε έξι μήνες, συζητήστε αν χρειάζεται να αναθεωρηθούν οι κανόνες. Αν ναι αλλάξτε τους. Αν οι κανόνες δε γίνονται σεβαστοί συζητήστε αυτό: Χρειαζόμαστε ακόμα αυτό τον κανόνα; Γιατί δεν τον σέβονται εκείνοι που τον παραβιάζουν; Ποια σημαντική ανάγκη κρύβεται πίσω από την παράβαση του κανόνα; Βρείτε ένα νέο κανόνα που θα λάμβανε υπόψη την αρχική ανάγκη και τις τρέχουσες ανάγκες εκείνων που τον παραβιάζουν. Κάποιοι κανόνες μπορεί να μη χρειάζονται πια.